Yedek Subay Boy Kilo Oranı Şartları Nedir?

0

Halk arasında astek yani asteğmen olarak bildiğimiz yedek subaylık, genellikle lisans bölüm mezunu bireylerin askerliklerini uzun dönem ancak maaş alarak yaptıkları askerlik dönemine verilen isimdir. Yedek subay boy kilo oranı şartları baz alındığında yedek subayların muvazzaf subay alımlarından çok da farklı şart ve niteliklere sahip olduğu söyleyemeyiz. Doğuda ve batıda görev yapan yedek subay şartları değişkenlik gösterirken, katıldığı görev ve özel kuvvetler gibi farklı şartlar etken faktör olup, nitelikler çeşitlilik gösterebilmektedir.  Yedek subay boy ve kilo şartlarının ne olduğu hakkında bilgi vermeden önce  yedek subayın ne olduğu ve yedek subay olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Yedek Subay Nedir?

Günümüzde sıkça adını duyduğumuz yedek subay, genellikle üniversite sonrasında bireylerin, okudukları lisans bölümü içeriğine yatkın bir kıdem ve görev alanında, asteğmen yani subaylığın en düşük rütbesi olan astek rütbesiyle uzun dönem askerlik yaparlar. Yedek subaylar, büyük ve küçük ölçekli askeri birlikler içinde takım komutanlığı, adetsim subayı, batarya subayı gibi görevleri yerine getirir ve ordunun muvazzaf subay haricinde kalan yedek subay ihtiyacını karşılarlar. Ayrıca yedek subay boy kilo oranı şartları baz alındığında mutlaka yedek subayların da muvazzaf subaylarla aynı boy kilo oranını taşıyor olması gerekir. Bunların yanı sıra ayrıca yine lisans mezunu adayların er yahut çavuş olarak yaptıkları askerlik dönemi sonunda askerde kalmayı tercih etmeleri durumunda alacakları eğitim ve başarı neticesinde takacakları rütbe ve kıdem asteklik olacaktır.

Yedek Subay Boy Kilo Oranı Şartları Nedir?

Yedek subaylar da muvazzaf subay olma kriterlerine sahip olmak zorundadır. Yedek subay olmak isteyen bireylerin aşağıda yer alan yedek subay olma boy-kilo şartlarına sahip olması gerekmektedir. Aşağıda yer alan boy ve kilo oranına bakarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yedek subay alım kriterlerine uygun olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Görüldüğü gibi 164 cm’den kısa ve 210 cm den uzun oran dışında bireyler subay olamamaktadır. 51 kilodan daha zayıflar ve 115 kilogramdan daha şişmanlar da subay olamamaktadır.

BOY ŞARTI EN AZ KİLO EN FAZLA KİLO
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

Yedek Subay Olma Yasal Şartları Nelerdir?

Günümüzde yedek subay olmak isteyen bireyler için yedek subay olma şartlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • yedek subay olmak için e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle 27 yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.
 • yedek subay olmak için En az dört yıllık lisans mezunu olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Bu maddede sağlıkla ilgili şartlar belirtilmektedir.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • yedek subay olmak için daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.