Üniversite Mezunları Subay Olabilir mi?

Üniversite Mezunları Subay Olabilir mi?

Üniversite mezunu kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak isteyenlerin karşısına Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu çıkmaktadır. Sizin subay olabilmeniz yada subay olamamanız tamamen bu kanunda yer alan şartları taşıyıp taşımama durumunuz bağlıdır.

Subay Olmada Yaş Şartı Var mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda bu husus şöyle düzenlenmektedir. ” En az dört yıl süreli fakülte veya yüksek okulları bitiren kadın veya erkeklerden muvazzaf subay olmak için başvuranlar; düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanlarda ise 32 yaşını, uzmanlığını tamamlamış tabipler için 35 yaşını bitirmemiş olmak.”

Yukarıda yer alan mevzuat hükmünden anladığımız üzere subay olmak istiyorsanız lisans mezunuysanız 27, yüksek lisans mezunuysanız 32, uzmanlığını tamamlayan bir doktorsanız 35 yaşını bitirmemiş olmalısınız. Bu yaşları hesaplarken içinde bulunduğumuz yıldan doğum tarihinizi çıkarmanız yeterlidir. Ay hesabı yapılmaz.

Subay Olma Şartları

Yaşla ilgili şartı yukarıda inceledik. Şimdi diğer şartlara bakalım. Mevzuat diyor ki: “yedek subay olma koşullarını taşımak, yönetmelikte öngörülen sınavlar ile uygulanacak temel askerlik eğitiminde başarılı olmak ve diğer nitelikleri de haiz bulunmak şartıyla harp okullarında yetiştirilemeyen veya yeterince yetiştirilemeyen sınıflarda muvazzaf subaylığa atanabilirler.”

Mevzuat özetle sizin yedek subay olma şartlarını taşımanız gerektiğini (yani 4 yıllık okul mezunu olmanızı, sağlıklı olmanızı falan), Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı yazılı sınavda ve temel askerlik eğitiminde başarılı olmanız gerektiğini belirtmektedir.

Subay Olmak İçin Ne Zaman Başvuru Yapabilirim?

Mevzuatta diyor ki: ” Bunlardan, terhislerini müteakip başvuranlar ile askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitirip başvuranlar da birinci fıkra hükümlerine göre muvazzaf subaylığa naspedilebilirler.”

Yani askerliğini yapan biri subay olmak için başvuru yapabilir. Askerliğini bitirmiş olan biri de subay olmak için başvuru yapabilir. Askerliğe başlamadan önce subay olmak için başvuru yapılamayacağı bu maddeden anlaşılmaktadır. Yani önce askerliğe başvurup askere alınmanız subay olmanız için şarttır. Askere alındıktan sonra dilerseniz askerdeyken dilerseniz de terhis olduktan sonra subay olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Sınavları Geçen Hemen Subay Oluyor mu?

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda diyor ki ” Bu madde hükümlerine göre subay nasbedilenler, 15 inci maddede öngörülen askeri eğitimi müteakip atandıkları görevlerde bir yıllık deneme (adaylık) süresine tabi tutulurlar.

Doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay nasbedilenlerin deneme süresi iki yıldır.” Buradan anladığımız üzere 1-2 yıllık deneme süresi oluyor ve bu süre zarfında yeterli görülmeyenler subay olamıyorlar ve TSK ile ilişikleri kesiliyor. Yani tüm sınavları geçtikten sonra 1-2 yıllık deneme süresi oluyor. Öyle hemen subay olunmuyor sınavlar bitince. Memurlukta aday memurluk gibi bir durum yani.

Subaylıktan İstifa Eder yada Atılırsam Ne Olur?

Bu durum mevzuatta çok net şekilde açıklanmıştır ve açık söylemek gerekirse cezai yaptırımları da vardır. Mevzuat hükmü aynen şöyle diyor : “Temel askerlik eğitiminde veya askeri eğitimde başarı gösteremeyenler, eğitimi başarı ile bitirdikten sonra atandıkları görevde bir yıllık (doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere subay nasbedilenler için iki yıl) deneme süresi sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerine uyum sağlayamayan veya subaylığa engel hali görülenler ile deneme süresinin bitimine kadar kendi istekleri ile ayrılmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinden ilişikleri kesilir ve aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte kendilerinden tahsil olunur.”

Sağlık Şartları

Muvazzaf subay adayları sağlık, disiplin, mükafat ve ceza işlemleri bakımından harp okulu öğrencilerinin intibak eğitiminde tabi olduğu kural ve müeyyidelere tabidir.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’ndan ulaşabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.