Günümüzde pek çok birey subay olarak askerde kalmanın ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli birer personeli olmanın hayalini kurar. Elbette bu şanlı ordunun en üst kıdem sınıfı olan subaylık hiç de kolay değildir. Yoğun ve baskın askeri şartları, görev ve operasyon zorlukları, stres ve koca bir ordunun nizamını sağlamak herkesin harcı değil. Yine de pek çok birey subay olmanın ve subay olarak askerde kalma şartlarının neler olduğunu merak etmektedir. Günümüzde subay olarak askerde kalmak isteyen bireyler için tek yol lisans mezunu olarak askere gitmek ve akabinde yapılacak subaylık sınavlarını takip etmektir. Bireyler dilerlerse yedek subay olarak görev yapacakları askerlik sonrasında çok daha kolay yoldan askerde subay olarak kalabilirler.

Askerde Subay Olarak Nasıl Kalınır?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri için, Harp Okulları’ndan okumayan bir kişi için subay olmanın öncelikli şartlı lisans mezunu olması ve subaylık yeter şartlarını sağlıyor olması gerekir. Subay olmak isteyen bireylerin öncelikle ya açılacak sözleşmeli subaylık sınavlarına katılmaları ya da yedek subay olarak askerlik görevlerini ifa edip akabinde askerde kalmak için dilekçe vermeleri ve yine yeter şartlarını sağlıyor olmaları gerekmektedir. Lisans mezunu adayalar için her dönem, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki ihtiyaca göre açılacak subay kontenjanı doğrultusunda başvuran adaylar, yapılacak sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakatın ardından, başarı sağlamaları durumunda subay olarak askerde kalabilmektedir.

Askerde Subay Olarak Kalmanın Şartları Nelerdir?

Günümüzde subay olmak ve askerde subay olarak kalmak isteyen bireyler için askerde subay olarak kalma şartlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle 27 yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.
 • En az dört yıllık lisans mezunu olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Bu maddede sağlıkla ilgili şartlar belirtilmektedir.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir