Statü Değişiklik İşlemleri

Statü Değişiklik İşlemleri

Askerlik görevini yerine getiren 15 aylık erbaş/er satüsündeki kişiler bu süre içerisinde yedek subaylık için gerekli olan 4 yıllık yüksek öğrenimlerini tamamlarsa, yedek subaylık statüsüne geçebilmek için mezuniyet belgesiyle birlikte birlik komutanına müracaat edebilirler.

Birlik komutanı bunun üzerine geçici terhisleri gerçekleştirir. Geçici terhis belgesi, er/erbaş statüsündeki askerin yedek subaylığa geçmek istediğine dair dilekçe, onaylı diploma veya geçici mezuniyet belgesi Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir.

Bundan sonraki işlemler Askeralma Dairesi Başkanlığınca yürütülür. Askerlik Kanununun 103’üncü maddesine göre değerlendirilen belgeler sonucunda, yasal süreç er/erbaş konumundaki askerin statüsünün yedek subay aday adaylığına doğru işler. Tüm evraklar askerin birliğine ve hangi askerlik şubesine kayıtlıysa oraya gönderilir.

Evraklar üzerindeki tüm işlemler sona erdiğinde, başvuruyu yapanlar ilk celp döneminde sevk edilirler.  Başvururuyu yapan askerler celp öncesi hazırlık dönemindeki işlemler için en yakın askerlik şubesine gitmelidir.

Buna göre;

  • Asker eğer kısa dönem er statüsüne girmişse; geçici terhis belgesindeki toplam hizmet süreleri dikkate alınarak kısa dönem askerlik süresinden düşülür. Bu süre kısa dönem askerlik hizmetinden fazlaysa, kayıtlı olunan askerlik şubesi başkanlığınca terhis işlemleri gerçekleşir.
  • Er/erbaş statüsünde hizmet veren askerin hizmet süresi toplamı kısa dönem askerlik hizmet süresinde kısaysa, yükümlü kısa dönem er olarak kalan süreyi tamamlar ve birlik komutanlığınca terhis olur. Bu süre içerisinde birliklerine katılmayanlar yakalanmaları durumunda birliklerine sevk edilir ve geç iltihak bakayasıyla suçlanırlar. Askere bu suçtan işlem yapılır.
  • Asker eğer yedek subat statüsüne girmişse; bu defa askerin daha önce er ve erbaş olarak hizmet verdiği süre dikkate alınmaz. Asker yedek subay hizmeti ne kadarsa o süre kadar hizmet vermekle yükümlüdür.

Asker hizmet süresi içerisinde kanuni mazereti varsa en fazla 3/1 oranında hizmetten mahrum kalabilir. Bu süre içerisinde asker eğer devre kaybetmişse, mazereti takip eden ilk celp döneminde askerlik şubesinden yeni sevk almak durumundadır. Asker yedek subay olarak diğer yedek subay adaylarıyla birlikte sınıflarına sevk edilir.

YORUMLAR

  1. Sinan dedi ki:

    Komiser yardımcılığı sınavına başvurdum ve şuan hala askerim. Sınava girebilmem içinse askerlikle ilişkisi yoktur belgesi istiyorlar ve sınava gireceğim tarihten 14 gün sonrada terhis olacağım. bu şartlar altında geçici terhis belgesi yada beni sadece sınav günü askerlikten muaf göstercek,sınava girebilmem mi sağlayacak bi belge almam mümkün mü?