Sözleşmeli Er, Erbaş Hakkındaki Yeni Yaş Duyurusu 11-03-2011

Sözleşmeli Er, Erbaş Hakkındaki Yeni Yaş Duyurusu 11-03-2011Sözleşmeli er ve erbaş


alınması ile Yüksek Askeri Şura kararlarıyla TSK’den ilişiği kesilenlere emeklilik ya da kamuda istihdam olanağı getiren tasarının 1. bölümü, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


‘Temel yasa” olarak görüşülen tasarının, birinci bölümünün kabul edilmesiyle sözleşmeli er ve erbaş alınmasına ilişkin hükümler geçmiş oldu.


Buna göre, en az ilköğretim mezunu, askerliklerini erbaş ve er olarak tamamlayan, terhislerinin üzerinden 3 yıldan fazla süre geçmeyen ve 26 yaşından gün almayan Türk vatandaşları, sözleşmeli er olabilecek.


Bu kişilerin, kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış, cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ile halkı askerlikten soğutmak gibi suçlardan mahkum olmaması gerekecek. Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan 1 ay veya daha fazla hapis cezası ile mahkum olanlar, güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmayanlar, yapılacak fiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olamayanlar da sözleşmeli er ve erbaş olamayacak.


Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişikleri kesilen personel, sözleşmeli er olarak alınmayacak.


Asgari tugay veya eşiti birlik komutanı veya kurum amirinin haklarında ”olur” belgesi verdiği personelin başvuruları, öncelikle kabul edilecek.


Sözleşmeli er adayları, ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınacak. Askeri eğitimi başarıyla tamamlayanlarla 4 yıldan fazla olmamak kaydıyla en az 3 yıllık sözleşme yapılacak. Müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az, 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azami 29 yaşın bitirildiği yılın aralık ayı sonuna kadar uzatılabilecek.


Sıkıyönetim, seferberlik, savaş veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hallerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe ve yaş haddine bakılmaksızın kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı veya Sahil Güvenlik Komutanı’nın göstereceği lüzum üzerine Genelkurmay Başkanı’nın onayı ile uzatılabilecek.


Sözleşmeli erbaş ve erler ile sözleşmeli er adayları, asker sayılacak. Sözleşmeli erbaş ve erler, istihdam edildikleri kadro görevleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu’nda belirtilen görevleri yapacak.


Sözleşmeli erlikte en az 2 yılını tamamlayanlar, kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli onbaşılığa, sözleşmeli onbaşılıkta en az 2 yılını tamamlayanlar da kadro görev yeri uygunsa liyakat durumu da dikkate alınarak sözleşmeli çavuşluğa geçirilecek.


3 AY ÖNCE BİLDİRİM


Sözleşmeli erbaş ve erler, her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az 3 ay önce sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde sözleşme kendiliğinden sona erecek.


Sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak feshedemeyecek. Ancak, sözleşmelerin süresi bitmeden, fesih talebine ilişkin sebeplerinin uygun olduğuna karar verilenlerin sözleşmeleri idarece feshedilebilecek.


Askeri eğitim esnasında başarısız olan veya disiplinsiz davranan, askeri eğitime veya göreve devam edemeyen, sözleşmeli er adayı olma şartlarından herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılan veya sözleşme süresi içinde bu şartlardan herhangi birini kaybeden, askeri eğitimin üçte birine çeşitli nedenlerle katılmayan adayların ön sözleşmeleri, süresinin bitiminden önce feshedilebilecek.


Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erbaş ve erler sigortalı sayılacak. Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl 45 gün izin alma hakkı olacak. Bu iznin 15 günü mazeret izni olarak kullanılacak, silahları kadro silahı olacak.


Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar uzman erbaşlığa veya astsubaylığa başvurabilecek.


Kaynak: ASKERHABER / ANKARA 

YORUMLAR

  1. YASİN dedi ki:

    baş vurular ne zaman ben askerliğimi jandarma on başı olarak şırnak uludere andaç taburunda yaptım güneydoğu tecrübelilere öncelik varmı doğuyu özledim burnuma barut kokusu geliyor

  2. aykan pınarbaş dedi ki:

    ben 1995-1996 75-2 olarak askermi şırnak-idilde j.komandor olarak askermi yaptım. sözleşmeli er erbaş olarak yapmak iştiryorum bunun için ne yaptın.