Sağlık Sorunları Olan Erken Terhis Olacak

Sağlık Sorunları Olan Erken Terhis Olacak

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği için yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre yeni askerlik sistemiyle hayata geçirilen yedek astsubayların sağlık işlemleri de yönetmeliğin içerisinde yayımlandı.

TSK Sağlık Yönetmeliğinde Değişiklik

TSK sağlık yeteneği yönetmeliği değişikliği yürürlüğe girdi. Buna göre yapılan değişikliklerden bazıları şu şekilde olacak;

Yeni askerlik sistemiyle hayata geçirilen yedek astsubayların sağlık işlemlerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı yönetmelikle, TSK’da görev yapma konusunda da sağlıkla ilgili şartlara kolaylık getirildi.

Erken Terhis Edilecek

Askerliğe engel olan hastalık listesinin de bulunduğu yönetmeliğe göre, yedek subay ve yedek astsubay adaylarının hastalık nedeniyle alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı, sınıf okullarında geçirilen sürenin üçte birinden fazla olması halinde söz konusu kişiler terhis edilecek. Bunlardan bir sonraki dönemde hastalıklarının devam etmediği sağlık raporuyla saptananlar, yeni dönemin tamamına katılabilecek.

Bunların yanı sıra vazifenin sebep ve tesiriyle haklarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapamaz raporu verilen subay ve astsubaylardan yeniden göreve dönmek isteyenler, doğrudan bağlı bulundukları komutanlıklara başvurabilecek. Bunlardan göreve dönmesi uygun olarak değerlendirilenler yetkili sağlık kuruluşuna sevk edilecek. “Belirtilen Görevleri Yapar” kararı alanlar Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı onayınının ardından uygun göreve atanacak.

Öte yandan, yönetmeliğe, deri ve zührevi hastalıklara yönelik düzenlemeyle vücutta görünümü bozan doku bozuklukları ile ilgili hesaplama yöntemi ilave edilirken, ürolojik rahatsızlıklara ilişkin maddede aday personelin lehinde değişikliğe gidildi. MSÜ adına diğer fakültelerde eğitim görecek öğrenci adaylarına ilişkin aday kaybının önlenmesi için omurga eğrilikleri ve düz tabanlıkla ilgili düzenlemeler yapıldı.

Bazı Maddeler

MADDE 1- 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu” ibaresi “25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu” şeklinde ve altıncı fıkrasında yer alan “1111 sayılı Kanun” ibaresi “7179 sayılı Kanun” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “astım” ibaresi “hava yolu hastalıklarını içeren Hastalıklar Listesinin 47 nci maddesinin A dilimi kapsamında” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 22- (1) Yedek subay aday adayları, yedek subay adayları ve yedek subaylar ile yedek astsubay aday adayları, yedek astsubay adayları ve yedek astsubaylar sağlık yetenekleri bakımından aşağıdaki şekilde gruplandırılır:

a) Askerliğe elverişli olanlar: Hastalıklar Listesinin (A) dilimlerine girenler hakkında “Askerliğe Elverişlidir” karan verilir.

b) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalıklar Listesinin (B) ve (D) dilimlerinde gösterilen hastalıkları bulunanlar hakkında “Askerliğe Elverişli Değildir” kararı verilir.

(2) Birinci fıkrada belirtilenlerin sağlık işlemleriyle ilgili diğer hususlarda yükümlülerin tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak yedek subay ve yedek astsubaylardan Hastalıklar Listesinin (C) dilimine girenler hakkında “Hava Değişimi” karan yerine “İstirahat” kararı verilir.

(3) Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının hastalıkları nedeniyle alacakları hava değişimi, istirahat ve hastanede yatarak geçirdikleri sürelerin toplamı, sınıf okullarında geçirilen sürenin 1/3’ünden fazla olması halinde bunlar hakkında terhis işlemi yapılır. Bir sonraki dönemde hastalıklarının devam etmediği sağlık raporuyla saptananlar yeni dönemin tamamına katılırlar. Devam edilmeyen süre dönemin sonuna rastlar ve aralıksız olursa bir sonraki dönemde yalnız devam edilmeyen süre tamamlatılır. Terhisi gerekenler, hastalıkları kronik değilse istekleri halinde tedavileri sonuna kadar hastanelerinde kalabilir.

(4) Yedek subay ve yedek astsubay adaylarının komando muayenelerinde erbaş ve erlerin komando seçim kriterleri esas alınır.

(5) Tankçı yedek subay adayları ve yedek astsubayların seçim ve sağlık kriterlerinde tank sınıfı subay ve astsubayların seçim ve sağlık kriterleri esas alınır.”

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.