Ana Sayfa Arama
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

Lise Mezunu Bekçi Olabilir mi? 2020’de Bekçi Alınacak mı?

Bekçi alımları gündemdeki konular

Bekçi alımları gündemdeki konular arasında yer alıyor. Bir yandan bekçilik yasası ile ilgili gelişmeler takip edilirken, diğer yandan da alımların ne zaman yapılacağı merak ediliyor. 2019 yılında 8 bin 242 bekçi alımı yapıldı. EGM, bu sene bekçi sayısının 30 bine çıkarılacağını açıklanmıştı. İşte detaylar…

Bekçi Sayısı 30 Bine Çıkarılacak

AK Partili Mehmet Muş yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 28 bin bekçinin görev yaptığını söyledi. Sayının 30 bin yapılacağı bildirilirken yeni kadro ihdası olması durumunda 2 binden fazla alımın da olabileceği bildirildi. Ayrıca bekçilerin yetkileri neler araştırması son günlerde vatandaşlar tarafından yapılıyor.

Mesainin başlamasıyla birlikte gündeme getirilen ilk konu bekçilere tanınacak yeni yetkiler oldu.Yapılan görüşmelerde 11 Haziran itibarıyla bekçilerin yetkileri yeniden düzenlendi. Bekçilere; kimlik sorma yetkisi, silah taşıma yetkisi ve araç durdurma yetkisi verildi.

Lise Mezunu Bekçi Olabilir mi?

İçişleri Komisyonu’na “1995’ten 2016 yılına kadar alınan bekçilerin kaçı lise mezunu, kaçı üniversite mezunu, kaçı yüksekokul mezunu? Ayrıntılı bilgi verirseniz de sevinirim.” sorusunu yönlendirdi.

İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Sermet Atay , bu soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Tanal 2016 yılı sonrasında alınan bekçilerle ilgili, sayılarla ilgili bir soru sormuştu. Emniyet yetkililerimizden aldık onu zabıtlara geçsin diye söylüyorum: Ortaokul mezunu 535 kişi, lise mezunu 16.217, yüksekokul mezunu 4.721, üniversite mezunu 5.473 toplam 27.006 ve yıl sonu itibarıyla toplam bekçimiz 28.479 kişi

Bekçi alımının en az lise mezunlarından olacağı bildirildi. İlkokul ve ortaokul mezunu alım olmayacağı açıklandı.

Bekçi Olma Şartları

Çarşı ve mahalle bekçileri ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bekçi alımlarında Devlet Memurları Kanunu’nda sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranacak. Adayların yapılacak giriş sınavında başarılı olması beklenecek.

Bu yılki bekçi olma şartları, tarihler ile birlikte belli olacak. Adaylar geçen yılın bekçilik şartlarını da öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz dönemde bekçilik için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, en az lise veya dengi okul mezunu, en az 167 cm boyunda, beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında ve askerliğini yapmış olan vatandaşlar başvurabildi. Ayrıca, başvuru yapılan il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet şartı da arandı.

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri yapıldıysa düzeltmeden önceki yaş dikkate alındı. Başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün alınmamış olması istendi.

Ayrıca, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas,irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hüküm yememiş ve Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olan vatandaşların başvuruları kabul edildi.

Başvuru şartları arasında; Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ilemahkûm bulunmamak, Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak şartları da arandı.

Bekçilik için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartların taşıması da istendi.

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması ve alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmaması istendi.

Ayrıca, aranan koşullar arasında Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine,toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunulmaması ve güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının da olumlu olunması şartı arandı.

Bekçi Maaşı Ne Kadar?

Çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleriyle ilgili EGM açıklamada bulundu. EGM’nin yaptığı açıklamaya göre, Çarşı ve mahalle bekçilerinin taban maaşlarına bakıldığında, öğrenim durumu, gösterge ve ek göstergelerine göre diğer devlet memurlarına ödenen taban aylıklarıyla aynı olduğu, farklılıkların ise, emniyet hizmetleri sınıfına ödenen fazla çalışma ücreti ve tayin bedelinden kaynaklandığı ifade edildi.

Yeni başlayan bekar lise mezunu bekçisinin maaşı 4 bin 527 TL, lisans mezununun maaşı ise 4 bin 534 TL olarak açıklandı.

Bekçiler Eğitime Alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bekçilerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla ilgili yeni düzenlemeler yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada, sahada görev yapan tüm bekçilere yönelik insan hakları, davranış ilkeleri ve etkili iletişim, durdurma, kimlik sorma, kontrol, yakalama ve muhafaza altına alma yetkisi, zor kullanma yetkisi, silah kullanma yetkisi, suça el koyma yetkisi, disiplin mevzuatı konularında görevli oldukları illerde branşlarında uzman amirler tarafından 15-17 Haziran tarihlerinde 3 gün eğitim verileceği kaydedildi.

Yeni Atamalara 3 Ay Eğitim

Açıklamada ayrıca, yeni atanan 8 bin 242 bekçinin, 1 Temmuz’dan itibaren Polis Akademisi Başkanlığında 3 aylık eğitime alınacakları, daha sonra atandıkları illerde de 2 aylık uygulamalı eğitime tabi tutulacakları bildirildi.

Bekçinin Görevleri

 • Çarşı ve mahalle bekçileri, görevli oldukları mülki sınırlar içinde halkın istirahat, sağlık ve selametini sağlayacak.
 • Bekçiler, yolda hastalanan, kazaya uğrayan, düşüp kalan ve genel durumu itibarıyla yardıma muhtaç olanlara yardım edecek, yardıma ihtiyaç duyduğu değerlendirilen, şiddet mağduru veya şiddete, istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları, kimsesizleri, engellileri ve acizleri en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek.
 • Bir semt, yer, yol veya sokak sormak için başvuranlara gerekli bilgiyi verecek olan bekçiler, doğum, ölüm, hastalık, kaza, yangın veya afet gibi önemli, acele haller sebebiyle yapılacak yardım isteklerinden gücü dahilinde olanları öncelikle yerine getirecek.
 • Büyük tehlike arz eden yangın ve su baskını gibi afetlerde mahalle sakinlerini derhal uyarmakla görevli olan bekçiler, toplum sağlığını ve güvenliğini tehdit eden bir hayvana rastlanıldığında verebileceği zararları engellemek için kişileri alandan uzaklaştıracak, ilgili genel kolluk ve belediyeyi durumdan haberdar edecek.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri; görev saatleri içinde görevlendirildikleri bölgede devriye hizmeti yürütecek, görev bölgeleri içinde bulunan konut, iş yeri ve araçlar gibi malların korunmasında sahipleri tarafından noksan alınan tedbirleri tamamlattıracak, şüpheli durum veya kişileri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek, kamu düzenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların önlenmesi amacıyla genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri alacak.
 • Uyuşturucu madde imal edildiği, satıldığı veya kullanıldığından, kumar oynandığından ya da fuhuş yapıldığından şüphe edilen yerleri bağlı bulundukları genel kolluk birimlerine bildirecek bekçiler, halkın sükun ve istirahatini bozanları ve başkalarını rahatsız edenleri engelleyecek, sokak, geçit ve meydanları tıkayarak trafiğe mani olan taşıtları ve diğer engellerin kaldırılmasını sağlayacak.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, görev bölgesi ve çalışma saatleri ile sınırlı olmak kaydıyla kişileri ve araçları; bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek, suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek, hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek, kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya mal varlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek amacıyla durdurabilecek.
 • Bekçiler, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik el ile dıştan kontrol dahil gerekli tedbirleri alabilecek. Bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemeyecek..
 • Bekçiler, haklarında tutuklama veya yakalama kararı çıkarılmış kişileri gördükleri takdirde yakalayacak ve bağlı bulunduğu genel kolluk kuvvetlerine teslim edecek.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, zor ve silah kullanma yetkisine sahip olacak.
 • Çarşı ve mahalle bekçileri, kolluk hizmet ve görevleri dışında her ne suretle olursa olsun çalıştırılamayacak.

YORUMLAR

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Elazığ’da jandarma ekipleri tarafından yapılan
Sıradaki Haber Elazığ’da ruhsatsız silahlar ele geçirildi