Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI HAKKINDA TANITICI BİLGİ
1. Genel Hususlar:
Türkiye Cumhuriyeti idarî yapı bakımından; değişik sayıda ilçesi bulunan (81) ile ayrılmıştır.

Türkiye genelinde emniyet ve âsâyişin sağlanmasından İçişleri Bakanı, illerde Valiler, ilçelerde ise Kaymakamlar sorumludurlar.

İçişleri Bakanı bu görevini; Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı vasıtasıyla yürütmektedir.

2. Jandarmanın Görev Alanı ve Bağlılık Durumu:
Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren, silâhlı, askerî bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Genel olarak, il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde emniyet ve âsâyişi sağlamaktan Polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise Jandarma sorumludur.
Jandarma Genel Komutanlığı; eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına; emniyet ve âsâyiş görevlerinin ifası yönünden de İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak, Jandarma Genel Komutanı İçişleri Bakanına karşı sorumludur.

3. Jandarma Genel Komutanlığının Teşkilât Yapısı:
Jandarma Genel Komutanlığı; mevzuatla verilen görevler doğrultusunda teşkilâtlanmış, karargâh ve bağlı birlikler, klasik emniyet ve âsâyiş harekatı icra eden birlikleri, terörle mücadele harekâtı icra eden birlikler, okullar ve eğitim birlikleri, lojistik destek birlikleri, havacılık birlikleri ve görevin özelliğine göre kurulan diğer birliklerden oluşmaktadır.
Klasik emniyet ve âsâyiş harekâtı, Jandarma Bölge Komutanlıkları, İl Jandarma Komutanlıkları, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve Jandarma Karakol Komutanlıklarınca yürütülmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı, klasik emniyet ve âsâyiş harekâtı icra eden birliklerinin sevk ve idaresini, kendisine bağlı (14) Jandarma Bölge Komutanlığı vasıtasıyla yürütmektedir.
Jandarma Bölge Komutanlıklarına, sayıları (3) ila (8) arasında değişen İl Jandarma Komutanlıkları bağlıdır. Ayrıca, ihtiyaca göre bazı Jandarma Bölge Komutanlıklarında, Jandarma Komando Özel Harekât ve Jandarma Komando Birlikleri ile Kriminâl Bölge Laboratuvarları da bulunmaktadır.
Her ilde, o ilin adıyla anılan toplam (81) İl Jandarma Komutanlığı mevcuttur.
İl Jandarma Komutanlıklarının kuruluşunda, konuşlu olduğu ilçenin adıyla anılan İlçe Jandarma Komutanlıkları mevcuttur. Ayrıca, ihtiyaca göre bazı İl Jandarma Komutanlıklarında, Jandarma Komando Özel Harekât, Jandarma Komando, cezaevi ve tesis koruma birlikleri de bulunmaktadır.
İlçe Jandarma Komutanlıkları emniyet ve âsâyiş ile ilgili hizmetleri kuruluşunda bulunan Jandarma Karakolları ve Âsâyiş Timleri vasıtasıyla yürütür. Ayrıca ihtiyaç duyulan yerlerde, İlçe J.K.lıklarının organik kuruluşunda yer alacak şekilde, Jandarma Âsâyiş Komando Bölükleri, cezaevi ve tesis koruma birlikleri de bulunmaktadır.
Ayrıca, emniyet ve âsâyiş görevlerinde etkinliği artırmak, hizmette vatandaşa daha yakın olmak gibi maksatlarla, özellikle turizm ağırlıklı bölgelerde, kritik yol kavşaklarında, otoban giriş ve çıkışlarında görev yapabilecek şekilde Âsâyiş Müracaat Noktaları da teşkil edilmiştir.
Emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin, uzmanlaşmış personel tarafından yürütülmesini sağlamak maksadıyla, İl Jandarma, İlçe Jandarma ve Jandarma Karakol Komutanlıklarında, ihtiyaca göre; değişik sayılarda özel maksatlı birimler teşkil edilmişlerdir.
Söz konusu birimler ve görevleri şu şekildedir:
– Jandarma Doğal Hayatı Koruma Takımları ve Jandarma Çevre Koruma Timleri; çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, çevre kirliliğinin ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi ile çevre bilincinin geliştirilmesi,
– Jandarma Âsâyiş Bot Komutanlıkları, iç sularda (göl, gölet, akarsular) emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin sağlanması,
– Jandarma Trafik Timleri; Jandarma sorumluluk alanı içerisindeki protokollerle belirlenmiş karayollarında, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesi,
– Jandarma Motosikletli Âsâyiş Timleri; genel emniyet ve âsâyişin sağlanması, meydana gelen olaylara müdahale edilmesi ve trafiğin düzenlenmesi,
– Jandarma Dağ Arama-Kurtarma Timleri; kış ve dağ turizminin yoğun olduğu yerlerde emniyet ve âsâyişin sağlanması, arama ve kurtarma faaliyetleri ile hasta ve yaralıların tahliye edilmesi,
– Çocuk Kısım Amirlikleri; çocukların korunması, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve suça sürüklenen çocuklara yönelik alınan tedbirlerin daha etkili bir şekilde sürdürülmesi,
– Köpek Timleri; sabotajlara, şüpheli ve tehlikeli durumlara karşı güvenliğin sağlanması, uyuşturucu madde, mayın ve patlayıcı maddelerin bulunması, doğal afetlerde kazazedelerin yerinin tespit edilmesi,
– Atlı Jandarma Birlikleri; özellikle turistik bölgelerdeki mesire yerleri, ormanlık alanlar ve araçlarla girilemeyen yerlerde önleyici kolluk hizmetlerinin yerine getirilmesi maksatlarıyla teşkil edilmişlerdir.
Jandarma Komando ve Özel Harekât Birliklerine ilâve olarak; ülkenin tamamında görevlendirilebilen; çok önemli kırsal terör olayları, elçilik baskını, uçak kaçırma ve rehin alma gibi önemli olaylar ile sualtında veya dağlarda meydana gelip arama ve kurtarması ihtisas gerektiren durumlar ile yardım edilmesi zorunluluğu bulunan büyük doğal afetlerde görev alan ve Jandarma Genel Komutanlığının genel ihtiyatı durumunda olan Jandarma Komando Özel Âsâyiş Komutanlığı bulunmaktadır.
Jandarma Komando Özel Âsâyiş Komutanlığı kuruluşunda, Operasyon, Arama-Kurtarma ve Özel Harekât Taburu bulunmaktadır.
4. 156 Jandarma İhbar/İmdat Hattı:
İhbar, şikâyet, müracaat ve yardım talepleri, her türlü telefondan 156 Jandarma İhbar/İmdat Hattı” aranarak ya da Jandarma Genel Komutanlığının www.jandarma.gov.tr adlı kurumsal internet sitesinde bulunan “156 Jandarma İhbar/İmdat Hattı” bağlantısında bulunan form aracılığıyla Jandarma birimlerine kolayca ulaştırılabilir. Halen tüm İl Jandarma Komutanlıklarında tesis edilmiş olan 156 Jandarma İhbar/İmdat Hattı; günün 24 saati hizmet vermektedir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.