Ana Sayfa Arama
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

Jandarma Astsubay Sözlü Mülakat Soruları ve Cevapları

Jandarma tarafından gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin süreçlerde, uzun bir süredir mülakat uygulaması yapılmaya devam ediyor. Jandarma astsubay alımına ilişkin mülakat aşamasında adaylar en çok hangi soruların çıktığını ve bu sorulara nasıl cevaplar verilmesi gerektiğini merak ediyor. Her ne kadar tüm mülakatlarda aynı sorular sorulmasa da belli başlı sorular daha fazla sorulduğu için bunlara önceden çalışmakta […]

Jandarma tarafından gerçekleştirilen personel

Jandarma tarafından gerçekleştirilen personel alımlarına ilişkin süreçlerde, uzun bir süredir mülakat uygulaması yapılmaya devam ediyor. Jandarma astsubay alımına ilişkin mülakat aşamasında adaylar en çok hangi soruların çıktığını ve bu sorulara nasıl cevaplar verilmesi gerektiğini merak ediyor. Her ne kadar tüm mülakatlarda aynı sorular sorulmasa da belli başlı sorular daha fazla sorulduğu için bunlara önceden çalışmakta ve sözlü mülakat öncesinde bazı pratikler yapmakta fayda var.

Jandarma Astsubay Mülakatı Soruları ve Cevapları

Askeri mülakat soruları, sözlü görüşme esnasında adaya yöneltilen ve adayın en doğru şekilde yanıt vermesinin beklendiği değerlendirme unsurlarıdır. Bu süreçte adayı tanımaya yönelik sorular sorulabileceği gibi adayın genel kültür ve mesleki bilgisini ölçmek amacıyla da bazı sorular yöneltilebilir. Dolayısıyla adayların sadece genel kültür ve mesleki beceriye değil aynı zamanda kendilerini de daha doğru bir şekilde ifade edebilmeye ve kendi özelliklerini daha net ve doğru bir biçimde anlatabilmeye odaklanmaları gerekir. Adaylar, aşağıda fikir sahibi olunması için verilen soru ve cevap örnekleriyle yetinmeyip kendi ek araştırmalarını da yapmalıdır.

İşte bazı astsubay mülakat soruları ve cevapları:

İnkılapçılık ilkesini anlatınız.

Astsubaylık sınav sorularında sık karşılaşılan sorulardan birisidir. Çağın gerisinde kalan kurumların kaldırılması ve bunların yerini modern kurumların almasıdır. Buna ek olarak yapılan devrimlerin kalıcı ve sürekli olması da son derece önemlidir.

Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız.

Ulusal egemenlik ve cumhuriyet anlayışının toplum tarafından benimsenmesini, halkın yönetime aktif bir şekilde katılmasını hedefleyen ilkedir.

Devletçilik ilkesini anlatınız.

Jandarma astsubay mülakatlarında sık karşılaşılan sorulardan bir diğeridir. Devletin kalkınmak için ihtiyaç duyduğu ekonomik modeli gerektiği zaman kendi eliyle uygulayabileceği teşebbüsler kurmasını kapsayan ilkeler bütünüdür. Kamu çıkarlarını yakından ilgilendiren her konuda devletin daha aktif bir mekanizmaya sahip olması gerektiğini savunur.

Laiklik ilkesini anlatınız.

Devletin tüm dinlere eşit yaklaşması, vatandaşın din ve vicdan özgürlüğünü koruyup kollaması anlamına gelir. Devletlerin daha demokratik bir yönetim biçimine sahip olabilmesi için yönetimdeki dini etkilerden arınmak gerektiğini savunur. Pozitif bilimler ile inanç arasındaki sınırı kesin bir şekilde belirler.

Milliyetçilik ilkesini anlatınız.

Ülkedeki vatandaşların hak ve özgürlüklerine önem vermeyi, vatandaşların birbirinin hakkına saygı duymalarını, ulusal birlik ile beraberliği sağlamayı hedefleyen ilkedir.

Halkçılık ilkesini anlatınız.

Demokrasi kültürünün halk arasında daha gelişmiş bir şekilde yayılması, halkın devletini daha iyi tanıyor olması ve yöneticilerin nitelikli bireyler arasından seçilmesi gibi amaçlar taşıyan ilkedir. Ulusun kendi geleceğini belirleyen bir varlık olduğunu savunur.

İzmir’de ilk kurşunu kim atmıştır?

İzmir’de düşmana ilk kurşunu sıkan kişi Hasan Tahsin Paşa’dır.

Gelibolu’daki savaşın seyrini değiştiren köyün ismi nedir?

Çanakkale Savaşı’nda Gelibolu cephesinde savaşın seyrini değiştirmesiyle tanınan köyün ismi Oluklu Köyü’dür.

Tarih nedir?

Toplumların geçmiş dönemde yaşadıkları olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, ekonomik ve sosyal durumlarını yer ve zaman göstermek kaydıyla, sebep sonuç ilişkilerine ve belgelere dayalı olarak objektif bir şekilde inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir.

Atatürk’ün yazdığı Nutuk kitabında nelerden bahsediliyor?

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin ikinci olağan büyük kongresinde 15 Ekim 1927 tarihinde başlayan ve 6 gün süren konuşmasında 1919-1927 seneleri arasındaki gelişmeleri aktarmıştır. Toplamda 36,5 saat süren konuşma daha sonra “Nutuk”, “Büyük Nutuk”, “Söylev” gibi isimlerle tarihimizde önemli bir yer edinmiştir. Mustafa Kemal Atatürk bu konuşmasında Osmanlı Devleti’nin yaşadığı son günlerini, Milli Mücadele dönemini ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin nasıl kurulduğunu anlatmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk hangi savaşlara katılmıştır?

Mustafa Kemal Atatürk’ün katıldığı savaşlar ve tarihleri şunlardır:

 • Trablusgarp Savaşı: 29 Eylül 1911
 • İkinci Balkan Savaşı: 1912-1913
 • Çanakkale Savaşı: 18 Mart 1915
 • Kafkas (Doğu) Cephesi: 1916-1917
 • Suriye-Filistin Cephesi: 1917-1918
 • Kurtuluş Savaşı: 1919-1923
 • Sakarya Savaşı: 20 Ekim 1921
 • Büyük Taarruz: 4 Mart 1922

Marshall Planı nedir?

Marshall Planı, 2. Dünya Savaşı sonrasında 1947 senesinde önerilen ve 1948-1951 seneleri arasında yürürlüğe giren, Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı antikomünist hedeflere sahip bir çeşit ekonomik yardım paketidir. Bu yardım paketi kapsamında Amerika Birleşik Devletleri 16 ülkeye ekonomik anlamda destek sağlamış ve kalkınmalarına yardımcı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti de bu plan kapsamında destek alan 16 ülkeden birisidir.

Rönesans nedir?

Jandarma mülakat sorularında tarih önemli bir yer kaplar. Bu soru da tarihteki önemli gelişmelerden birini kapsıyor. İtalya’da ve sonrasında çeşitli Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisi ile birlikte ortaya çıkan, klasik ilk çağ kültür ve sanatına dayalı olarak gelişim gösteren sanat ve bilim akımıdır.

Uyuşmazlık Mahkemesi nedir?

Uyuşmazlık Mahkemesi; idari, adli ve askeri yargı mercileri arasındaki hüküm ve görev uyuşmazlıklarına kesin bir çözüm getirmekle yükümlü olan mahkemeye verilen isimdir.

Birinci Dünya Savaşı’nın sebepleri nelerdir?

Bu savaş birden çok sebep yüzünden ortaya çıkmıştır. Gelişmiş devletlerin girmiş olduğu sömürgecilik ve ham madde yarışı, Almanya ile Fransa devletleri arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı, Balkan coğrafyasında Avusturya Macaristan İmparatorluğu ile Rusya’nın girmiş olduğu çekişme, Avrupa’da meydana gelen gruplaşmalar, İtalya ve Almanya’nın güçlendikten sonra Avrupa’daki güç dengelerini bozması, bir Sırp milliyetçisi tarafından Avusturya Macaristan veliahtının Saraybosna’da öldürülmesi gibi sebepler bu savaşın fitilini ateşlemiştir.

Divan-ı Lügat-it Türk adlı eseri kim yazmıştır?

Bu eseri Kaşgarlı Mahmut yazmıştır.

Hababam Sınıfı eserinin yazarı kimdir?

Bu eseri Rıfat Ilgaz kaleme almıştır.

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

İmparatorlukların yıkılmasıyla bunların yerine ulus devletleri kuruldu. Ham madde ve sömürge yarışı devam etti. Demokrasi ve cumhuriyet yayıldı. Gelecekteki savaşları engellemek amacıyla Milletler Cemiyeti kuruldu. Osmanlı, Avusturya Macaristan gibi devletler tarihe karıştı. Yugoslavya, Macaristan, Polonya, Çekoslovakya gibi devletler kuruldu. Yenilen devletlerin imzalamak zorunda kaldığı ağır antlaşmalar 2. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu.

Türkiye sınırları içerisindeki en yüksek dağ hangisidir?

Ağrı Dağı ülkemizdeki en yüksek dağdır.

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’nda hangi cephelerde savaşmıştır?

Osmanlı Devleti’nin savaş boyunca mücadele ettiği cepheler şunlardır: Filistin Cephesi, Irak Cephesi, Galiçya Cephesi, Makedonya Cephesi, Çanakkale Cephesi, Yemen Cephesi, Hicaz Cephesi, Kanal Cephesi, Suriye Cephesi

1921 Anayasası’nın özellikleri nelerdir?

Milli egemenlik ilk defa dile getirilmiştir. Türk tarihindeki en yumuşak anayasa olarak bilinir. Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplanmıştır ve bu sebeple meclis hükumeti söz konusudur.

Ombudsman (kamu denetçiliği) nedir?

Kamu ile idarenin her türlü işlem, tutum, eylem ve davranışlarını insan haklarına dayalı, adalet anlayışı çerçevesinde, hakkaniyete ve hukuka uygunluk yönleri açısından denetleyen, araştıran ve öneriler sunan kurumdur.

Mustafa Kemal Atatürk nerede doğmuştur?

Atatürk, 1881’de Selanik’te dünyaya geldi.

2018 Dünya Kupası hangi ülkede organize edildi?

Rusya’da yapıldı.

Türkiye’nin en kuzeyindeki ve en güneyindeki şehirler hangileridir?

Türkiye’nin en kuzeyindeki şehir Sinop, en güneyindeki şehir ise Hatay’dır.

Türkiye’nin en doğusundaki ve en batısındaki şehirler hangileridir?

Türkiye’nin en doğusundaki şehir Iğdır, en batısındaki şehir ise Çanakkale’dir.

“Dünya beşten büyüktür” sözündeki beş ülkeyi sayın.

Bu ülkeler; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa’dır. Bu ülkeler BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplam milletvekili sayısı kaçtır?

TBMM’de toplam 600 milletvekili vardır. Bu sayı istifalara ve ihraçlara göre değişiklik gösterebilir.

Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan cumhurbaşkanlarını sayınız.

Ülkemizde görev yapan cumhurbaşkanları sırasıyla şu şekildedir: Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Kenan Evren, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış tarihi nedir?

TBMM 23 Nisan 1920’de açılmıştır. Bu tarih aynı zamanda ülkemizde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak da kabul edilir.

Erzurum Kongresi hakkında ne söylemek istersiniz?

Manda ve himaye reddedilip ilk kez ulusal bağımsızlık şartsız olarak kabul edilmiştir. Milli sınırlardan ilk defa bahsedilmiştir. Bölgesel amaçlı bir toplantı olmasına rağmen alınan kararlar açısından milli bir kongredir. İlk kez geçici bir hükumetin kurulacağından bahsedilmiştir. Sivas Kongresi’ne ön hazırlık niteliğindedir.

Hava değişimi ile rapor aynı mıdır?

Hava değişimi askeri birlikte görevli olan doktorun raporu üzerine verilir. Doktorun verdiği rapor, hava değişimi kararının çıkmasına sebep olur.

Kişisel sorular

Adaylar bu sorulara kendi deneyimleri, becerileri ve fikirleri kapsamında cevap verecektir. Burada adayların kendilerini ifade etme yetisi ve mesleki becerisine yönelik analizler yapılmaya çalışılır. Adaylara yöneltilen kişisel sorular ise genelde şu şekildedir:

 • Kendinizi tanıtır mısınız?
 • Neden astsubay olmak istiyorsunuz?
 • Sizi seçmemizin kuruma ne gibi faydaları olabilir?
 • Hangi üniversiteden mezun oldunuz?
 • Üniversitede nerede kaldınız?
 • Anneniz ve babanız ne iş yapıyor?
 • Ne iş yaparsınız, daha önce nerelerde çalıştınız?
 • Sizce teknoloji hayatımıza ne gibi kolaylıklar getirdi?