Ana Sayfa Arama
Servisler
Nöbetçi Eczaneler Sayfası Nöbetçi Eczaneler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Puan Durumu
Sosyal Medya

Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Hakkında Detaylı Bilgilendirme

Bu yazımızda Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen vatandaşlarımıza bekçilik hakkında ve bekçilerin sahip olması gereken özellikler hakkında mevzuata da detaylıca yer vererek açıklama getireceğiz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bekçi alımları ile bekçilerin özlük hakları Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği hükümleri ile belirlenmektedir. Bu iki mevzuat […]

Bu yazımızda Çarşı ve

Bu yazımızda Çarşı ve Mahalle Bekçisi olmak isteyen vatandaşlarımıza bekçilik hakkında ve bekçilerin sahip olması gereken özellikler hakkında mevzuata da detaylıca yer vererek açıklama getireceğiz. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bekçi alımları ile bekçilerin özlük hakları Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ve Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği hükümleri ile belirlenmektedir. Bu iki mevzuat bekçi olup olamayacağınızı, bekçilerin ne kadar maaş alacaklarını, bekçilerin sahip olması gereken boy, kilo vb hususları belirlemektedir. Gelin şimdi mevzuata yakından bakalım ve kimler bekçi olabilir detaylıca inceleyelim.

Bekçi Olma Şartları Nelerdir?

Kanunda “Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edileceklerde; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlar ile İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikle belirlenen eğitim, yaş, sağlık ve fiziki yeterlilik gibi özel şartlar aranır. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak istihdam edilmek için İçişleri Bakanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak giriş sınavında başarılı olmak şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Çarşı ve mahalle bekçisi olacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) 6. Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

ı) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

l) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

m) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Bekçi Olmak İçin Askerlik Şartı Var mı?

Kanunda ve yönetmelikte bekçi olabilmek için kişinin askerlikle ilişiğinin olmaması gerektiği belirtilmektedir. Askerlikle ilişiği olmama demek şu anlama gelir;

  • Askerlik çağına gelmemiş olanlar
  • Askerliğini yapmış olanlar
  • Askerliğe elverişli değildir; çürük kararı alanlar
  • Öğrenci olup askerliği tecil ettirenler
  • Tecilli olanlar
  • Askerlikten muaf olanlar
  • Askerlik kaçağı ya da bakaya olmayanlar
  • Askeri mahkemelik olmayanlar

Yukarıda sayılan durumlar size uyuyor ise siz bekçi olabilirsiniz. Eğer askerlikle ilişiğiniz varsa yani bakaya, yoklama kaçağı, asker kaçağı iseniz o zaman bekçi olamazsınız.

Bekçi Olmak İçin Yazılı ve Sözlü Sınav Var mı?

Bekçi adaylarından başvuru şartlarını taşıyanlar önce yazılı, sonra sözlü (mülakat) ve fiziki yeterlilik sınavına alınır. Her 3 sınavdan da adaya puan verilir ve verilen puana göre kişinin bekçi olup olamayacağı netleşir. Bekçi olmak isteyenler hem yazılı hem de sözlü sınava girmek zorundadır.

Bekçilik Yazılı Sınavında Hangi Konulardan Soru Soruluyor?

Mevzuatta Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel kültür alanlarından sorular sorulacağı belirtilmektedir. Bekçilerin sınava girmeden önce bu konulara ağırlık vererek ders çalışması faydalarına olacaktır.

Bekçilik Sözlü Sınavında Hangi Sorular Soruluyor?

Bekçi adayına sözlü sınavda Konu hakkındaki bilgi düzeyi, Kendisinden istenileni kavraması, Özgüveni, İfade etme yeteneği, Beden dilini kullanma becerisi olmak üzere 5 alanda sorular soruluyor. Adayın verdiği cevaplara ve adayın iletişim becerisine göre bekçi adayına puan veriliyor.

Bekçilerin Bekçi Olabilir Diye Sağlık Raporu Alması Şart mı?

Bekçi adaylarının Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine göre muayene ve kontrolleri yapılır ve kişi eğer muayeneler sonunda bekçi olmaya uygunsa bekçi olabilir diye sağlık raporu verilir. Bu rapor olmadan bekçi olamazsınız. Bu muayenede kişinin sağlığına ilişkin çok detaylı ölçüm ve muayeneler yapılmaktadır. Hangi hastalıkların sorun olduğunu öğrenmek istiyorsanız Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini detaylıca inceleyebilirsiniz.

Bekçilik Boy Kilo Şartı Nedir?

Bekçi olabilmek için en az 167 cm olmak gerekiyor. Bundan daha kısa olanlar bekçi olamazlar. Bununla birlikte bekçilerin vücut kitle endekslerinin 17 ila 27 arasında olması gerekiyor. Vucut kitle indeksi 17’nin altında olanlar da 27 nin üzerinde olanlar da bekçi olamıyor.

Bekçilik Yaş Şartı Nedir?

18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak bekçi olabilmek için temel şart. Yaşınız bu aralıkta değilse bekçi olamazsınız.