Türk ordusu bünyesinde sadece erkekler değil, bayan erlere de yer verilmektedir. Pek çok birey bu işi yapmayı arzular. Asker olmak için bazı koşullar yer alıyor ve genel hatlarıyla bunların tamamını sağlamak icap eder. Hatta askerlik için elverişli fiziki koşullar da Türk ordusu vasıtasıyla aranır. Bunlar düzgün bir biçimde sağlanırsa asker olunabilir. Bayanlar için de türlü koşullar istenmektedir. Subay şeklinde mesleklerini sağlayabilirler. Evvela askeri mekteplerde eğitimden geçmeleri icap eder. Bu askeri okullar lise ya da lisans vakitlerinde öğrenci kabul eder. Her iki evreden de eğitime başlanması olasıdır. Şayet liseyi bitirmişse ve askerlik işi seçiliyorsa harp okullarına girilebilir. Bunun dışında lisans mezunu olan şahıslardan da subay adayları alınabilir. Bayan asker olabilmek iyi bir iş seçimidir. Dolayısıyla de pek çok gencin seçimi durumundadır.

Mesleğin sert kuralları yer alıyor olsa da geleceği güvenceli olması sebebi ile daha fazla kişinin seçimi olur. Ek olarak görev vakti bittikten sonra emekli olduklarında verilen prim de fazla tutar dadır. Askerlik yapan insanların aylık şeklinde almış oldukları maaşlar da istenilen düzeylerde yer alır. Bu gibi olumlu yanları ile askerlik daha fazla ön plana çıkmaktadır. Hem eğitim safhasının hem de yükümlülük vaktinin disiplinli olarak geçiyor olması da birtakım şahıslara dezavantaj oluşturabilir. Bu evrelerde ruhsal olarak sorun yaşamayacak şahıslar daha fazla tercih edilecektir.

Kadin-Asker-Olmak

Kadın asker olmak maksadıyla gereken koşullar epey bir çeşitlidir ve standart işlemlerin uygulaması ile gerçekleştirilir. Müracaat vaktinden sonra adaylar imtihanlara tabi olurlar. Bu imtihanlardan başarı ile geçen şahıslar mülakatlara tabi tutulurlar. Mülakatlar yüz yüze görüşme tarzında gerçekleştirilecektir ve adaylar bazı sualler ile karşı karşıya bırakılırlar. Sadece imtihan ve mülakatları geçmek de kâfi değildir. Sağlık koşulları da epey bir önem arz etmektedir ve bu mevzuda herhangi bir uyuşmazlık mevzu bahis olursa insanların asker olması mevzu bahis olmaz.

Fiziksel olarak hiçbir hastalığı olmayan ve eksiksiz bir beden yapısına sahip olanlar askerlik gerçekleştirebilir. Bunun dışında göz kusurları da asker olmayı önleyebilecek olan nedenler içinde yer alır. Ayrı bölümler için değişik kısıtlar koyulsa da, genel hatlarıyla göz bozukluğunun belli bir düzey üstünde olmaması lazım. Bu da mühim bir olaydır ve epey bir dikkate alınarak araştırma gerçekleştirilir. Şayet ifade edilen kilo ve boy haddini aşan adaylar mevcutsa bu insanların de direk şekilde elenmesi mevzu bahis olacaktır. Askerlik için gerçekleştirilen fiziksel testlerde her tarz detaya çok fazla dikkat edilecektir.

bayan-asker-olmak

Kadın asker ne şekilde olunur sualine fazla sayıda insan yanıt arar ve lüzumlu koşulları da yerine getirmeyi talep eder. Belli bir yaş kısıtı üstünde olmayan, sağlık bakımından problemleri olmayan ve düzgün bedene sahip olan kadınların önünde asker olmamaları için hiçbir engel mevcut değildir.

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir