Askerlik Kanunu Değişikliği

Askerlik Kanunu Değişikliği

SORU 1 : Vatandaşlar tarafından askerlik şubelerine veya il/ilçe nüfus müdürlüklerine başvurularak yaptırılan ilk yoklama işlemleri yapılmaya devam edecek mi?

CEVAP 1 : O yıl askerlik çağına giren yükümlülerin kimlik, adres ve nüfus bilgilerindeki değişiklikler 01 Ocak- 30 Haziran tarihleri arasında vatandaşlar tarafından askerlik şubesi başkanlıklarına bildirilmekte iken yapılan değişiklik ile yükümlülerin bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden elektronik ortamda merkezi olarak temin edileceğinden ilk yoklama uygulamasına son verilmiş ve vatandaşlarca yapılacak herhangi bir işlem kalmamıştır.

SORU 2 : Kanun değişikliği ile birlikte ilk yoklamasını yaptırmayanlara uygulanan para cezasına da son verilecek mi?

CEVAP 2 : Kanunla birlikte ilk yoklamasını yaptırmayanlara verilen idari para cezası uygulamasına son verilmiştir.

SORU 3 : Her yıl yapılan yoklama işlemleri ne zaman yapılacaktır?

CEVAP 3 : Yükümlülerin boy, kilo, tahsil ve sağlık durumlarının tespit edildiği son yoklama işlemleri 01 Temmuz- 31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubelerine tahsis edilen belli günlerde askerlik meclisinde yapılmakta iken yapılan Kanun değişikliği ile 01 Ocak tarihinde başlayıp müteakip yılın Şubat celbine kadar yaklaşık 14 ay gibi uzun bir sürede yapılacaktır.

SORU 4 : Yoklama yaptırmak için askerlik şubesine gitmeden önce internet üzerinden ne gibi işlemler yapabilirim?

CEVAP 4 : Yoklamanız için askerlik şubesi başkanlığına müracaatınızda dolduracağınız “ Sınıflandırmaya Esas Ek Bilgi Formu” ve Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunu” e-Devlet şifreniz ile askerlik şubesine gitmeden önce internet üzerinden doldurabilirsiniz. Bu sayede askerlik şubesinde bekleme süreniz kısalmış olacaktır.

SORU 5 : Yoklamamı kayıtlı olduğum askerlik şubesinde mi yaptırmam gerekiyor?

CEVAP 5 : Yükümlüler her türlü askerlik işlemlerini nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlıklarında yaptırabilecekleri gibi ikametgâhlarına en yakın askerlik şubelerinde de yaptırabilirler.

SORU 6 : Sağlık muayenemi askeri doktor veya asker hastanesinde mi yaptıracağım?

CEVAP 6 : Yükümlülerin sağlık muayeneleri varsa öncelikle kayıtlı bulunduğu aile hekimince, aile hekimi yoksa askerlik şubesine en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanesinde tek tabipçe yapılacaktır.

SORU 7 : Doktora muayene olduktan sonra muayene sonucunu askerlik şubesine götürmem gerekir mi?

CEVAP 7 : Tek tabip tarafından yapılan muayene sonucunu yoklama işlemlerinin tamamlanması için sevk eden askerlik şubesi başkanlığına teslim etmeniz gerekmektedir.

SORU 8 : Tek tabip tarafından yapılan muayene sonucunda hakkımda askerliğe elverişli olmadığım kararı verilebilir mi?

CEVAP 8 : Yapılan muayene neticesinde tek tabipçe ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir gibi raporlar verilmesi mümkün değildir.

SORU 9 : Aile hekimim tarafından yapılan muayene sırasında tansiyon, şeker, astım, vb. rahatsızlıklar tespit edildiğinde ne gibi bir işlem yapılacaktır?

CEVAP 9 : Yukarıda belirttiğiniz gözle görülemeyen rahatsızlıklardan dolayı askerlik yapıp yapamayacağınız hakkındaki karar en yakın asker hastanesine sevkiniz sonucunda yapılacak muayene neticesinde karar verilecektir.

SORU 10 : Gözle görülür rahatsızlığı bulunan veya elinde rahatsızlığı ile ilgili sağlık raporu olan vatandaşların askerlik muayenesi nasıl yapılacaktır?

CEVAP 10 : Askerlik şubelerince; gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar (engelli, yatalak, uzuv kaybı vb.) ile gözle görülmeyen rahatsızlıklarını (mental retardasyon, down sendromu, ağır özürlü vb.) çeşitli üniversite, devlet hastanesi sağlık raporuyla veya ağır özürlülük raporuyla belgeleyenler ile boy kısalığı, kilo fazlalığı olanların muayeneleri, askerlik şubesi başkanı ile mülki amirce görevlendirilen resmi iki sivil tabipten (varsa biri aile hekimi) teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca yürütülecek ve haklarında sağlık raporu tanzim edilebilecektir.

SORU 11 : Askerlik şubesine gelemeyecek derece yatalak durumda bulunan vatandaşların yoklaması nasıl yapılacaktır?

CEVAP 11 : Yatalak durumda bulunanların yoklaması askerlik şubesi başkanı ve iki sivil hekim ile oluşturulacak geçici sağlık kurulu ile yerinde muayene edilerek hakkında askerliğe elverişli olup olmadığı hususunda karar verilebilecektir. Böylece bu durumdaki vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmiş olacaktır.

SORU 12 : Sağlık kuruluşlarında yapılacak muayeneler için herhangi bir ücret veya katkı payı ödeyecek miyim?

CEVAP 12 : Aile hekimi, resmi sivil sağlık kuruluşu veya asker hastanelerinde yapılan sağlık muayeneleri için yükümlülerden herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

SORU 13 : Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltilmiş yeni yaşları askerlik işlemlerinde kabul ediliyor mu?

CEVAP 13 : Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş düzeltmeleri geçerli değildir. Ancak yaş düzeltme işlemi mahkeme kararı resmi hastane doğum kayıtlarına dayandırılarak verilmiş ise yapılan yaş düzeltmesi askerlik işlemlerinde geçerli sayılacaktır.

SORU 14 : Okuyanların askerlikleri hangi yaşa kadar ertelenecektir?

CEVAP 14 : Öğrencilerin askerlikleri 29 yaş sonu esas alınarak okullarda okudukları sürece ertelenecektir.

SORU 15 : 29 yaşını doldurduğum halde öğrenciliğim devam ediyor ise askerlik nedeniyle okuldan ilişiğim kesilecek mi?

CEVAP 15 : 29 yaşından büyüklerin askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenmeyecektir. Bu durumdaki yükümlülerin okullarından ilişikleri kesmeleri istenmeyecek, ancak askerlik dönüşü öğrenimine kaldıkları yerden devam edebilmelerine imkân tanınmaktadır.

SORU 16 : Açık öğretim veya uzaktan eğitim yapanlar ile açık öğretimde üst üste aynı sınıfta iki yıl kalanların askerlikleri ertelenecek mi?

CEVAP 16 : Öğrencilerin askerlik ertelemesinde, devam mecburiyeti veya açık öğretimde üst üste aynı sınıfta iki yıl kalma gibi bir şart aranmayacaktır.

SORU 17 : Yurt içi veya yurtdışında öğrenim görenlerin askerlik ertelemeleri doğrudan 29 yaş sonuna kadar mı yapılacak?

CEVAP 17 : Öğrencilikleri nedeniyle yükümlülerin askerlik ertelemeleri, öncelikle okudukları okulun azami öğrenim süresi kadar ( iki yıllık için 4 yıl, 4 yılık için 7 yıl, 5 yıl ve üzeri okullar için 9 yıl) doğrudan ertelenecek, bu süre sonunda mezun olamayanların ise ertelemeleri her yıl tanzim edilecek öğrenci durum belgesine istinaden yıllık olarak 29 yaş sonuna kadar yapılacaktır.

SORU 18 : Okuduğu okuldan mezun olan veya ilişiği kesilenler askerlik işlemleri için ne yapmalıdır?

CEVAP 18 : Bu durumdaki yükümlüler diploma veya ilişik kesme belgesi ile birlikte kayıtlı bulundukları veya ikametlerine en yakın askerlik şubesine müracaat etmeleri gerekmektedir.

SORU 19 : Bitirdiği okulun dengi veya aşağı seviyede bir okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenecek mi?

CEVAP 19 : Hayır, örneğin 2 yıllık yüksek okuldan mezun birisi yeniden 2 yıllık bir yüksek okula kayıt yaptırdığında askerliği öğrenci olarak ertelenmeyecektir.

SORU 20 : Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenecek mi?

CEVAP 20 : Yoklama kaçağı veya bakaya kaldıktan sonra okula kayıt yaptıranların öğrencilik nedeniyle askerlikleri ertelenmeyecektir.

SORU 21 : Lise mezunu veya yüksek okul terkler ile yüksek okul ya da fakülte mezunlarının tecil hakkı var mı?

CEVAP 21 : 29 yaş sonu esas alınarak lise veya dengi okul mezunlarının üç yıl, yüksek okul terk veya mezunlarının ise iki yıl erteleme hakkı bulunmaktadır.

SORU 22 : Öğrenci belgesini zamanında askerlik şubesine göndermeyenlere para cezası uygulanacak mı?

CEVAP 22 : Öğrenci belgesini zamanında askerlik şubesinde bulundurmayanlar hakkında uygulanan idari para cezaları kaldırılmıştır.

SORU 23 : Terhis olan subay/astsubaylar ile erbaş ve erler askerlik şubesine başvurarak terhis kaydı yaptıracaklar mı?

CEVAP 23 : Kanun değişikliği ile birlikte terhis kaydı işlemlerine son verilmiştir.

SORU 24 : Terhis olduktan sonra her yıl askerlik şubesine gidilerek yaptırılan yedeklik yoklaması devam ediyor mu?

CEVAP 24 : Kanunun yayımı ile birlikte yedeklik yoklaması uygulamasına son verilmiştir.

SORU 25 : Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlara uygulanan idari para cezası uygulaması devam ediyor mu devam ediyor ise Kanun değişikliği ile birlikte miktarında bir değişiklik olduğu mu?

CEVAP 25 : Yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaldıktan sonra ilk bir yıl içerisinde kendiliğinden veya yakalanarak müracaat edenler 100 Türk lirası, bir yıldan sonraki ilk dört ay içerisinde kendiliğinden gelenler 250, yakalananlar 1.000, dört ay ile bir yıl arasında kendiliğinden gelenler 500, yakalananlar 2.000, bir yıldan sonra kendiliğinden gelenler 750, yakalananlar 3.000, ikinci yıldan sonraki tamamlanan her takvim yılı için kendiliğinden gelenler +1.000, yakalananlar +2.000 Türk Lirası ilave para cezası ile cezalandırılacaktır.

SORU 26 : Daha önceki yıllarda dövizle/bedelli askerliğe başvurmuş ve temel askerlik eğitimine başlamış veya tamamlamış olanlardan Kanun’da belirtilen şartları yerine getiremediklerinden dövizle veya bedelli askerlik kapsamından çıkartılan yükümlülere son çıkan bedelli askerlik uygulamasından yararlanma hakkı verilecek mi?

CEVAP 26 : Geçmiş yıllarda gerekli şartları sağladıklarından dövizle veya bedelli askerlik hizmetine başvurmuş ve silâhaltına alınarak temel askerlik eğitimine başlamış veya tamamlamış ancak Kanun’da belirtilen hükümleri yerine getirmediklerinden dövizle veya bedelli askerlik kapsamından çıkartılan yükümlülere bu Kanunun yayım tarihinden itibaren 6 (altı) ay süreyle bedelli askerlik hizmetine başvuru hakkı verilmiştir. Bu durumdaki yükümlüler 15 Aralık 2012 tarihine kadar bedelli askerlik hizmetine başvurabilecektir.

SORU 27 : Bedelli askerlik için taksit ödeme sayısı 6’dan 12’ye çıkarıldı mı?

CEVAP 27 : Bedelli askerlik için taksit ödeme sayısında bir artış söz konusu değildir. Kanunda belirtildiği gibi peşin veya 2 eşit taksitle ödeme yapılacaktır.

SORU 28 : Kardeş sevk tehiri için sadece baba veya dul ananın müracaatı mı gereklidir?

CEVAP 28 : Yapılan kanun değişikliği ile birlikte kardeş sevk tehiri için dul ananın müracaat şartı kaldırılmış yalnızca annenin veya babanın müracaatı ile de kardeş sevk tehiri yapılabilecektir.

SORU 29 : Kardeş sevk tehirinde sadece 15 yaşından küçükler mi dikkate alınmamaktadır?

CEVAP 29 : Kanun değişikliği ile birlikte 20 yaşından küçük erkek kardeşler kardeş sevk tehirinde dikkatte alınmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.