Askerlik 9 aya düşecek mi

38

Askerlik görevi her Türk vatandaşının 20 yaşına geldikten sonra yağmaya başladığı eğitim ve sağlık durumuna göre hayatının ilerleyen yaşlarında dahi yapması için düzenlemelerin yapıldığı bir görevdir. Bu göre anayasa da ilgili maddeler de hak ve ödevler olarak yer almakta olup askerlik süreci de ilk muayeneden terhis ve seferberlik emirlerine kadar 1111 sayılı askerlik kanununda yer almaktadır.

Askerlik görevi Türk tarihinde asker millet kavramının ortaya çıkmasa sebebi olan bir hayat felsefesi olarak değerlendirilmiştir. Eski yıllarda her zaman asker olan Türkler, 19. Ve 20. Yy da özellikle Cumhuriyetin kuruluş döneminde 5-6 yıl sürecek bir vazife olmuştur. Daha sonra bu askerlik süresi yasal olarak 27 ay olarak yapılmış 1950’ lerden sonra 3 ay düşürülerek 24 ay olarak yapılmıştır. Bu düzenleme 3 ay ve 3 ay gibi düşüşler ile 2010 yılına kadar 16 ay olarak yapılmıştır. 2010 yıllından sonra askerlik süresi 15 aya düşürülmüş ve 2015 yılı sonlarında gündeme gelmesi ile askerlik süresi 12 ay olarak belirlenmiştir. Bu gün ülkemizde kısa dönem askerler 6 ay ve uzun dönem askerler de 12 ay askerlik hizmeti ile vatani görevlerini yapmaktadırlar.

Peki, askerlik 9 aya düşecek mi?

Askerlik görevi 12 aya düşmüş olup 9 aya düşmesi ile alakalı bir çalışma bulunmamaktadır. Ayrıca gündeme gelmesi bile son derece zor olup bu 12 aylık sürecin profesyonel orduya geçiş aşamasının tamamlanması gereken süreye kadar düşmese beklenemez. Profesyonel orduya geçiş süreci 10 – 15 yılı bulacak olup bugün devletin ve hükümetin askerliği 9 aya çekmesi gibi bir değerlendirmesi asla olmayacaktır. Elbette sivil hayattan uzaklaşma hizmet ve üretim sektörünü etkilemektedir. Bu açıdan askerliğin kısalması son derece ekonomi piyasalarına, sosyal hayata ve ürün üretim piyasasına etkili olacaktır. Ancak vatani görevleri yapmak, sınırları beklemek, güvenlik kolluğu olarak düzeni sağlamak gibi etkenler güçlü ordu güçlü Türkiye sloganı ile çok net anlatılan bir durum olarak göze çarpacaktır. Güçlü ordunun olması ülkenin geleceği açısından önemlidir. Bu açıdan askerliğin daha fazla kısalması ve 9 aya inmesine sıcak bakılmamakta ve gündeme asla alınmamaktadır.

Neden askerlik 9 aya düşmez?

  1. TSK ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen ihtiyaçların ve kadroların gözetilir askerlik müessesinin işlevselliği açısından 9 aya düşmeyecektir.
  2. Askerliğe adaptasyon süreci, eğitimler ve görevlere alışma süreci ile disipline edilme aşamasını göz önünde tutularak askerlik 9 aya düşmez.
  3. Daha 4 – 5 sene önce 18 ay olan ve 10 yılı geçmeden 2 defa 3 er ay olmak üzere 6 ay kısalan askerliğin bir kez daha 3 ay kısalması söz konusu olamaz.
  4. Artan terör olayları, sınırlarımızda güvenliğin sağlanması ve Ortadoğu süreci açısından askerlik mevcut 12 aydan daha kısa olmayacaktır.

Askerliğin 9 aya düşmesi ile neler olur?

  • Askerlik 9 aya düştüğünde askerde bulunan ve teskeresine 90 gün ve daha az kalan tüm askerler terhis olur. Bu yaklaşık olarak askerlerin % 20’ si olacaktır. Bir anda bu sayısının terhis olması TSK işleyişini sarsacak niteliktedir.
  • Askerliğin dokuz aya inmesi ile birlikte daha az deneyimli asker ortaya çıkacaktır. Buda terör faaliyetleri ile şehit, gazi ve zayiatı artıran unsurlar olacaktır.
  • Askerliğin 9 aya düşmesi beklentileri daha da artıracak ve daha fazla düşmesi gerektiği inancı bu peş peşe düşmesi sebebi ile artacaktır.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.