Ağustos 2014 Yedek Subay Sorgulama

Ağustos 2014 Yedek Subay Sorgulama

AĞUSTOS 2014 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY

ADAY ADAYLARINA AİT TRT DUYURUSU

1. AĞUSTOS 2014 CELBİNDE SİLÂHALTINA ALINACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ, SINIFLANDIRMA VE SEVK İŞLEMLERİYLE İLGİLİ HUSUSLAR MÜTEAKİP MADDELERDE AÇIKLANMIŞTIR.

2. AĞUSTOS 2014 YEDEK SUBAY CELBİNDE 1’İNCİ GRUP YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE (YNL);

A. 2013/8 VE 2013/09’UNCU GRUP OLARAK YOKLAMASI YAPILAN YÜKÜMLÜLER,

B. 1978 VE DAHA YAŞLI DOĞUMLULARDAN 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR YOKLAMASINI YAPTIRANLAR,

C. 15 MAYIS 2014 TARİHİNE KADAR ERKEN SEVK MÜRACAATINDA BULUNULUP, KABUL EDİLENLER,

Ç. ASKERLİK HİZMETİNİ 12 AYLIK ERBAŞ/ER STATÜSÜYLE YAPMAKTA İKEN DÖRT YILLIK FAKÜLTE VEYA YÜKSEK OKUL BİTİREREK İSTEKLERİ ÜZERİNE GEÇİCİ TERHİS EDİLENLERDEN, TERHİS BELGELERİ 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA ULAŞMIŞ VE BU TARİHE KADAR “KARAR TADİLİ NEDENİYLE TERHİS” OLARAK ASKERLİK ŞUBESİNCE KAYITLARINA İŞLENMİŞ OLANLAR,

D. TABİ OLDUĞU GRUPLARI SEVK EDİLMİŞ OLANLARDAN DÖVİZLE/BEDELLİ ASKERLİK HİZMETİ KAPSAMINDAN 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR ÇIKARTILANLAR,

E. DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDE SEVKE TABİ İKEN; YASAL MAZERETLERİ NEDENİYLE SEVK EDİLMEYENLER İLE SEVK TEHİR SÜRELERİ 15 MAYIS 2014 (DÂHİL) TARİHİNE KADAR SONA EREN/İPTAL EDİLENLER

DAHA ÖNCEKİ CELP DÖNEMLERİNDEN;
(1) BAKAYA OLARAK ARANANLAR (SINIF VE TERTİBATI OLMAYAN),

(2) HAKLARINDA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARI TARAFINDAN İL/İLÇE İDARE KURULLARINA İDARİ PARA CEZASI TEKLİFİ YAPILMIŞ OLANLAR,

(3) BAKAYA SUÇUNDAN MAHKEMESİ DEVAM EDENLER,

(4) YARGILANMALARI SONUCU BAKAYA SUÇUNDAN HAKLARINDA “BERAAT” VEYA “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞI” KARARI VERİLEN VEYA YEDEK SUBAYLIĞI KAYBETTİRMEYECEK ŞEKİLDE CEZA ALANLAR, YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINACAKTIR.

3. 31 MAYIS 2014 TARİHİNDEKİ 2’NCİ GRUP YNL’YE;

A. YOKLAMASI YAPILDIKTAN SONRA ERKEN SEVK TALEBİNDE BULUNANLAR,

B. ERTELEMESİ BİTEN YÜKÜMLÜLERDEN SİLAH ALTINA ALINMAK İÇİN ŞAHSEN VEYA POSTA İLE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDENLER,

C. ERTELEMESİ İPTAL EDİLENLER, ALINACAKTIR.

4. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47’NCİ MADDESİ GEREĞİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM DÖNEMİ BİTİM TARİHİNİ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN YÜKÜMLÜLER, İSTİRAHAT RAPORUNUN BİTİMİNİ TAKİP EDEN TARİHTE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDECEKTİR. İŞLEMLERİNİ TAMAMLATTIRANLAR MÜTEAKİP CELPTE SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR.

5. AĞUSTOS 2014 YEDEK SUBAY CELBİNDE;

A. BAKAYALAR VE YOKLAMASINI YAPTIRAN YÜKÜMLÜLERDEN ERKEN SEVKİ KABUL EDİLENLER İLE DAHA ÖNCE YOKLAMA İŞLEMLERİ YAPILIP YASAL ERTELİ OLAN (1111-36, 35/G, VB.) YÜKÜMLÜLER ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT EDEREK ERTELEMEDEN FERAGAT/İPTAL EDİLEN VE YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINANLARDAN 16 ŞUBAT 2014 İLE 30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRANLAR,

B. YEDEK SUBAY NİTELİK LİSTESİNE ALINAN DİĞER YÜKÜMLÜLERDEN 01-30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE YURT İÇİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDENLER,

C. E-DEVLET KAPISINDAN YAYIMLANAN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM FORMUNU DOLDURARAK POSTA VEYA BELGEGEÇER İLE YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİMİZE GÖNDEREN VEYA ŞAHSEN YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİNE MÜRACAAT EDEN YÜKÜMLÜLERİN SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNE AİT EVRAKI, YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLERİ TARAFINDAN 30 HAZİRAN 2014 TARİHİNE KADAR ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA ULAŞANLAR MSB TARAFINDAN SINIFLANDIRILARAK SEVK EDİLECEKTİR.

6. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 47’NCİ MADDESİNDE BELİRTİLEN YASAL MAZERETLERİ OLMADAN 01-30 HAZİRAN 2014 TARİHLERİ ARASINDA SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİ İÇİN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT ETMEYENLER (ERKEN SEVK MÜRACATINDA BULUNANLAR HARİÇ) BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR. AYRICA, e-DEVLET ÜZERİNDEKİ SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEM FORMUNU DOLDURMALARINI MÜTEAKİBEN BİZZAT ASKERLİK ŞUBELERİNE MÜRACAAT ETMELERİ, İŞLEMLERİNİN KISA SÜREDE TAMAMLAMALARINA KATKI SAĞLAYACAKTIR.

7. YÜKÜMLÜLER SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ YAPTIRMAK ÜZERE ASKERLİK ŞUBELERİNE GELİRKEN LİSANS DİPLOMASI, NOT DÖKÜM BELGESİ (TRANSKRİPT), AKADEMİSYENLİK BELGESİ (VARSA), ÖĞRETMEN BİLDİRİM ÇİZELGESİ (VARSA), YABANCI DİL SINAV SONUÇ BELGELERİNİ (VARSA) HAZIR BULUNDURACAKLARDIR.

8. TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU YEDEK SUBAY ADAYLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN ŞEKİL VE ESASLAR İLE CELP USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK GEREĞİ ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDEREK SEVK ÖNCESİ HAZIRLIK İŞLEMLERİNİ BELİRTİLEN SÜRE İÇİNDE TAMAMLAYAN YÜKÜMLÜLER SINIFLANDIRILACAKTIR. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUÇLARI MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞINCA 22 TEMMUZ 2014 TARİHİNDEN İTİBAREN E-DEVLET ÜZERİNDEN YÜKÜMLÜLERE DUYURULACAKTIR. SINIFLANDIRILAN YÜKÜMLÜLER TEKRAR SINIFLANDIRMA İŞLEMİNE TABİ TUTULMAYACAKTIR.

9. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCUNDA;

A. BİR AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARI 25-31 TEMMUZ 2014 TARİHLERİ ARASINDA, İKİ BUÇUK AYLIK TEMEL EĞİTİME TABİ TUTULACAK YEDEK SUBAY ADAYLARI 11-15 AĞUSTOS 2014 TARİHLERİ ARASINDA TERTİP EDİLDİKLERİ SINIF OKULLARINA ,

B. KISA DÖNEM ERBAŞ/ER STATÜSÜNE AYRILANLARIN BİRİNCİ GRUBU 04-08 AĞUSTOS 2014, İKİNCİ GRUBU İSE 17-19 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASI SEVK EDİLECEKTİR. YÜKÜMLÜLER;

(1) E-DEVLET KAPISINDAN EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK İŞLEMİNİ YAPABİLECEKLERDİR.

(2) ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLĞINA MÜRACAAT ETMESİ HALİNDE EĞİTİM MERKEZLERİNE SEVK EDİLECEKTİR.

C. E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALAN YÜKÜMLÜLER İAŞE BEDELİ VE TAŞIMA ÜCRETLERİNİ SEVK TARİHİNE TAKİP EDEN ÜÇ İLA BEŞ İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE NÜFUS CÜZDANLARINI İBRAZ ETMEK SURETİYLE PTT ŞUBELERİNDEN VEYA PTT KARTI İLE PTTMATİKLERDEN ALABİLECEKLERDİR.

Ç. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 47’NCİ MADDESİ KAPSAMINDA SEVKİN SON GÜNÜNÜ KAPSAYAN İSTİRAHAT RAPORU BULUNAN TIP DOKTORLARI İSTİRAHAT RAPORLARININ BİTİMİNİ TAKİP EDEN TARİHTE SEVK EDİLMEK ÜZERE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDECEKLERDİR. İSTİRAHAT SÜRESİNİN BİTİMİNDE ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA MÜRACAAT ETMEYENLER HAKKINDA BAKAYA İŞLEMİ YAPILACAKTIR. BAKAYA TIP DOKTORLARINDAN KENDİLİĞİNDEN ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIKLARINA MÜRACAAT EDENLER VEYA ELE GEÇİRİLENLER DERHAL SEVK EDİLECEKTİR.

10. SEÇİM VE SINIFLANDIRMA SONUCU TERTİP EDİLDİĞİ SINIF OKULU/EĞİTİM MERKEZLERİNE KATILMAK ÜZERE E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALMAYAN, E-DEVLET KAPISINDAN VEYA ASKERLİK ŞUBESİ BAŞKANLIĞINDAN SEVK EVRAKINI ALDIĞI HALDE KENDİSİNE VERİLEN YOL SÜRESİ BİTİMİNDE BİRLİKLERİNE KATILMAYANLAR BAKAYA İŞLEMİNE TABİ TUTULACAKTIR.

11. 1076 SAYILI YEDEK SUBAY VE YEDEK ASKERÎ MEMURLAR KANUNU’NUN EK-6’NCI MADDESİ GEREĞİNCE BU DUYURU YÜKÜMLÜLERE TEBLİĞ MAHİYETİNDEDİR.

12. YÜKÜMLÜLER BU DUYURU METNİNE VE KONUYLA İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİYE www.asal.msb.gov.tr. İNTERNET ADRESİNİN ANA SAYFASINDAN, ÖZET BİLGİYE İSE TRT TELETEKSTEN ULAŞABİLİRLER.

YORUMLAR

  1. Ahmet Tuna dedi ki:

    Merhaba,
    Şuan bir şirkette çalışmaktayım ve 15 Mayısa kadar olan sürede tüm işlemlerimi tamamlayıp 3 Haziranda da diploma transkripini askerlik şubeme verdim ve Ağustos için başvurumu yaptım. Çalıştığım yerden erken ayrılmak istiyorum ve birsonraki döneme kalma ihtimalim var mıdır? Askerlikten verilen bir belgede Ağustos/2014 yazmaktadır ve şirket bu belgeyi silüs olarak kabul etmektedir. Yasal olarak ne kadar erken işi bırakabilirim? İlginiz için şimdiden teşekkür ederim..