Sağlık Sorunu Olanlar Bedelli Askerlikten Nasıl Faydalanacak?

Günümüzün en çok merak edilen konularından bir tanesi de bedelli askerlik. Pek çok birey bedelli askerlik için kendisine ve yaşına tutup tutmayacağı, bir miktar para ödeyip temel askerlik eğitimini alıp askerlik zorunluluğundan muaf olup olmayacağını merakla beklemektedir. Hal böyle olunca daha evvel herhangi bir sağlık sebebinden dolayı askere gidemeyen bireyler için de yeniden bedelli askerlik ile askerlik görevlerini tamamlayıp tamamlayamayacakları merak konusu olmuştur. Sağlık sorunu olanlar bedelli askerlikten nasıl faydalanacak konulu makalemizde bu konuda hakkında bilgi vermekteyiz.

Sağlık Sorunları Nedeniyle Askerlikten Muaf Tutulanlar Bedelli Askerlikten Faydalanabilecek Mi?

Çeşitli sağlık sorunları sebebiyle askerlikten muaf tutulanlar 2020 yılında çıkarılacak olan bedelli askerlikten faydalanabilecekler. İlgili bedelli askerliğin taslak metninde ise şu yazmaktadır; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık sebebiyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair karardan dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar da istekleri halinde yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın birinci fıkra hükümlerinden yararlanırlar”. Mevzuatın 1. Fıkrasına göre bedelli askerlik için ilgili parayı ödeyenlerin bedelli askerlikten faydalanacağına dair hüküm yer alıyor. Yani kısaca okursak kişi eğer bedelli askerlik kanunu yürürlüğe girdiği zamandan daha önce sağlık sorunları sebebiyle askerlikten muaf tutulmuşsa bedelli askerlik parasını ödeyerek bedelli askerlikten faydalanabilecek. Askerlikten muaf tutulan kişi ayrıca 21 günlük temel askerlik eğitiminden de muaf tutulacak. Yani muaf raporu alanlar bedelli askerlik parasını ödeyecekler ve ödemeyi yapar yapmaz askere de gitmeden ve diğer temel askerlik eğitimine de katılmadan askerlikten muaf tutulacaklar.

Sağlık Sorunu Olan Bireyler 21 Günlük Temel Askeri Eğitime Katılacak Mı?

Bir önceki parafta açıkladığımız gibi herhangi bir sağlık sorunu yüzünden askere gidememiş, muaf olmuş yahut henüz muafiyeti olmayan bireyler bedelli askerlik paralarını yatırır yatırmaz, akabinde celple beraber yapılacak olan 21 günlük temel askerlik eğitimine katılmaları zorunlu tutulmayacaktır. Sağlık sorunu sebebiyle temel askerlik eğitiminden muaf tutulan bireyler yine de bedelli askerliklerini yapmış ve görevlerini tamamlamış sayılacaklar. Bu konuda ilgili kanun mevzuatı diyor ki:  bireyin iyileşebilir bir hastalığı var ise (Örneğin kilo gibi. Kilo verip zayıflayarak askere elverişli hale gelebilir) o halde iyileşene kadar bekler birey iyileşince askere alınır demektedir.. Ama eğer kişi iyileşmesi mümkün görünmeyen bir hastalığa sahip ise ve askere de elverişli değil ise zaten normalde de bu kişiye askere elverişli değildir raporu veriliyor.  Özetle bir kişi aşırı kilolu veya iyileşebilir bir hastalığa sahipse bedelliye başvuru yapacak, bedelli askerlik kapsamına girecek, ve akabinde zayıflayana kadar beklenecek. Olur da 3 sene içerisinde zayıflayamaz ise o zaman kişiye muaf raporu verilecek ve kişi askerlikten muaf olunca temel askerlik eğitiminden de muaf olmuş olacak ve terhis olabilecek. Genel anlamda sağlık sorunu olan bireyler kesinlikle 21 günlük temel eğitime alınmayacak.

Bedelli Askerlik Neye Göre Çıkıyor?

Askerlik Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Ocak 1995 tarihinden önce doğanlar, üç ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvurmaları, 31 bin TL ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri şartıyla askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Yurt dışında yaşayıp, bedelli askerlik imkanındanyararlanmak isteyenlerin, 2 bin Euro ödemesi gerekecek. Bedelli askerlik düzenlemesinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli sayılacak.

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli askerlik veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar da bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

Bedelli Askerlik Uzmanlığa Göre Değişiyor

Tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar, birden fazla sağlık kurum ve kuruluşunda Sağlık Bakanlığınca yapılan istihdam planlamaları çerçevesinde çalışacak. Sağlık Bakanlığına, bedelli askerlik için üniversitelere ve özel sektöre ait uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi yetkisi verilmiş sağlık kuruluşları arasında, uluslararası sağlık hizmetleri kapsamında, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar tarafından verilen sağlık hizmetleri için bütçeleri ayrı olmak şartıyla iş birliği yapılabilecek. Bu iş birliği kapsamında bakanlık ve üniversite hastanelerinde çalıştırılacaklar, ilgili kanunlardaki sınırlayıcı hükümlerden istisna olacak, ilgilinin muvafakatiyle ve kadrosunun bulunduğu kurum, kuruluştaki eğitim, araştırma ve mesleki yükümlülüklerini aksatmamak şartıyla karşılıklı mutabakat çerçevesinde protokol eki liste ile belirlenecek.

Bedelli Askerlikte Tahsile Göre Verilen Ücret Farkı

Tabip ve diş hekimi emeklilerine, emekli aylıklarına ilaveten ek ödeme yapılması, pratisyen hekim emeklilerine yaklaşık bin 500 lira, uzman hekim emeklilerine de yaklaşık 2 bin lira emekli maaşı artışı yapılması öngörülüyor.  En az 4 yıllık fakülte veya yüksekokullardan pilot olarak mezun olanlar, bedelli askerlik için ticari pilot veya havayolu nakliye pilotu lisansları bulunanlar öncelikli olarak, en az 4 yıl süreli mühendislik eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olup muvazzaf subay olmak için başvuranlar; başvuru yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla azami 32 yaşını bitirmemek kaydıyla muvazzaf subaylığa nasbedilerek pilotaj eğitimine başlatılacak.

Bedelli Askerlik Hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Açıklaması

Bedelli askerlik çıktı. Kalıcı askerlik düzenlemesi nasıl olacak, formül ne olacak?” sorusu üzerine Erdoğan “Arkadaşlarım o konuyu çalışıyor. Biz hedefi veriyoruz, arkadaşlarımız bakıyor. Önümüze getirecekler. Ondan sonra nihai kararımızı inşallah vermiş olacağız” dedi. Erdoğan, ‘Profesyonel askerliğe geçiş net bir şekilde ortaya konmuş olacak’ diyebilir miyiz? sorusuna ise şu cevabı verdi: “Profesyonel askerliğin getirisini götürüsünü iyi düşünmek lazım. Profesyonel askerlik yüzde 100 olmalı mı, olmamalı mı? Bu noktada da ayrı bir tartışma söz konusu. Çünkü o asker ruhu amatör olarak ayrıdır, profesyonel olarak daha başkadır. Şimdi 1,5 milyona yakın birikim konuşuluyor. Bunu bir eritelim. Bunu eğittikten sonra her mevsim bedelli askerlik gelir mi, gelmez mi bu beklentileri ortadan kaldıracak bir sürecin içine girelim istiyoruz.”

Komando Olma Şartları Nelerdir?

Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde özel ve zorlayıcı eğitimlerle yetiştirilen, diğer birliklerden daha bağımsız ve zor görevlerde iş yapan ve baskın, sabotaj gibi çeşitli özel görevleri üst beceri kabiliyetleriyle gerçekleştiren pek az sayıda askerden kurulu birliğe komando birliği denir. Günümüzde komando bünyesinde görev alan askerlerin hemen her birine de komando denilmektedir. Komandolar oldukça özel eğitim almış askerlerdir. Havada, denizde ve karada her zaman ve her yerde savaşabilmeleri yetenek ve amacıyla eğitilirler ve hem hava kuvvetleri hem deniz ve bahriye kuvvetleri hem kara kuvvetleri bünyesinde pek çok görev alırlar ve görevlerini başarıyla yaparlar. Ülkemizde komandolar ülke savunmasının yapılmasında en etkin güçtür. Günümüzde askerlik ve celp çağı gelen gençlerin en büyük hayallerinden biri de özel kuvvetlere katılmak ve komando olabilmektir. Çünkü komando olmak hatta komando olabilmek asker için ve asker ailesi için en büyük gurur ve onur kaynağıdır.

Nasıl Komando Olunur?

Ülkemizde komando olmak için aranan başlıca şart gönüllü olmaktır. Askerliğini komando gururuyla yapmak isteyenler öncelikle, celp işlemleri için şubeye gittikleri zaman kendilerine verilen formdaki Komando Olmak İstiyorum seçeneğini mutlaka işaretlemeleri gerekiyor. Kimi askerlik şubelerinde ise şube ve garnizon çalışanlarının sözlü olarak sorduğu komando olmak istiyor musun şeklindeki sorusuyla beyan aldıkları biliniyor. Ülkemizde komando olmaya gönüllü olmak, her gönüllünün komando olabileceği anlamına gelmiyor elbette. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinin ihtiyaçları, gönüllünün fiziksel özellikleri, sağlık durumu, eğitim durumu ve yetenekleri baz alınarak karar verilmekte. Komando olmak için aranan en önemli şart ise fiziksel ve ruhsal olarak sağlam olmaktır. Halk arasındaki genel söylenişin aksine komando olmak için illa ki uzun boylu ve kalıplı, kaslı olmak gerekmiyor. Uzun boylu ve sağlam yapılı, kaslı olmak elbette bir tercih sebebidir ancak  unutulmamalı ki komando olmak çok sağlam bir irade işidir.

Komando Boy Kilo Şartları Nelerdir?

Komandoluk hakkında belirttiğimiz üzere üllkemizde komando olmak için illa ki yüksek fiziksel özelliklere sahip olmak, tabiri caizse “Arnold Schwarzenegger” olmak gerekmiyor. Ortalama 1.70 m boyla hatta kimi zaman 1.65 m boyla bile komando olmak mümkün, epey örnekleri de mevcut. Komando olmak için istenilen fiziksel özelliklerde asıl önemli olan boy ve kilonun birbiriyle orantısıdır. Boyun santimetre türünden son iki rakamı ile kilo arasında 10’dan daha fazla fark olmamasına dikkat edilir. Yani 175 cm boyundaysanız kilonuzun 65 ile 85 arasında seyretmesi gerekir. Ayrıca fiziksel durumunuz hali hazırda çok çok iyi olsa bile geçmişte ciddi bir ameliyat geçirmiş ve aksaklık yaşıyor olmanız komando olma ihtimalinizi bir hayli düşürür. Türk Silahlı Kuvvetleri personel temini sırasında risk faktörünü en aza indirmek için, ciddi ameliyat olanları ve çeşitli sebeplerden kısıtlı olanları komando olarak seçmeyi tercih etmemektedir.

Komando Olmak Zor Mu?

Pek çok Türk gencinin hayali olan komandoluk, elbette diğer askeri sınıf ve birliklere nazaran çok daha zorlayıcı ve ağır eğitimler almaktadırlar. Bu sebepten dolayı komando olmanın oldukça zorlu askeri birlik grubu olduğunu söyleyebiliriz. Aldıkları eğitimler, muharebe ve çarpışma eğitimleri, gece eğitimleri gibi pek çok özel kuvvetler bünyesinde gerçekleştirilen eğitimler komandoları her durum ve şartlar için hazırlamaktadır. Hal böyle olunca komando eğitimleri diğer askeri birlik eğitimlerine kıyasla çok daha ağır ve zorlayıcı şartlarda gerçekleşir. Nitekim komando olacak bireyin gerek fiziksel gerekse mental açıdan tüm zorlayıcı durumlar karşısında dirençli ve güçlü bir şekilde ülkesini savunması beklenir.

2019 Milli Savunma Üniversitesi Alımları

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ülkemizde özellikle Kara, Harp ve Deniz Okulları komutanlığı için yeni yönetmelik uygulanmış ve tüm bu okullar Mili Savunma Üniversitesi çatısı altında toplanarak Milli Savunma Bakanlığı’nı bağlanmıştır. Günümüzde artık subay olmak isteyen tüm adaylar Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde yer alan Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve aynı alanların (astsubaylık için) meslek yüksek okuluna yazılmaları gerekmektedir.

2019 Milli Savunma Üniversitesi Alımları Ne Zaman?

“2018-2019 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Üniversitesi uyarınca2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart 2018tarihinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı  (2018-MSÜ) yapılacaktır. Sınava başvurular, 9 Ocak-15 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak olup adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklardır. “

Adaylar, başvurularını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Sınav ücreti 80 TL olarak belirlenmiştir. Sınav ücreti ödeme işlemleri 16 Şubat 2018 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59’da sona erecektir.

 • Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
 • Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
 • Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

2019 Milli Savunma Üniversitesi Başvuru Şartları Neler?

2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi düşünen adaylar için başvuru şartları şunlardır:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Harp Okullarına (HO) bayan ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO) sadece erkek öğrenci alınacaktır.
 • Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (1998 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak (1997 ve sonrası doğumlu),
 • Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2018 yılında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın Milli Savunma Üniversitesi için 2016 ve 2017 yılında mezun olmak (daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar),
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için ÖSYM Başkanlığınca 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak 2018-MSÜ Sınavına katılmış ve Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek çağrı taban puanı almış olmak

2019 Milli Savunma Üniversitesi Yerleştirme Koşulları Nelerdir?

2019 yılında Milli Savunma Üniversitesi düşünen adaylar için yerleştirme şartları şunlardır:

 • Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Üniversitesi belirlenmesi halinde TYT yerleştirme taban puanı ve üzeri puan almış olmak,
 • Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca 23 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Temel Yeterlilik Testinden (TYT) 150 ve üzerinde puan almış olmak; 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı Alan Yeterlilik Testlerinden (AYT) tercih ettiği harp okulu yerleştirme puan türünden 180 ve üzerinde puan almış olmak, MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmesi halinde ilgili puan türünde yerleştirme taban puanı ve üzerinde puan almış olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip olmak,
 • Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,
 • Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak.

Ek C2 Belgesi Nedir?

Askerlik hemen her Türk gencinin vazifesi olan vatani bir görevdir. Bu görevi ifa etmek için celp dönemlerinde çağrılan ve teslim olan gençler olduğu gibi çeşitli mazeret ve sağlık durumlarından dolayı askere gidemeyen gençler de vardır. Bu mazeretler arasında elbette eğitim görüyor olmak da girmektedir. Eğitim gören bir öğrencinin askerliği  gerek ek c2 belgesi sayesinde gerekse öğrenci belgesiyle tecillidir ve ertelenmiştir. Bildiğiniz üzere 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nda lisans, ön lisans ve lise eğitimine devam edenlerin askerlikleri için 30 yaşından gün alana kadar, doktora ve yüksek lisanas eğitimine devam edenlerin ise askerliğe gidişlerinin ek C2 belgesi sayesinde 35 yaşından gün alana kadar ertelenebileceğine dair kesin hüküm bulunmaktadır. Yani bu kanun diyor ki eğer bir birey öğrenci olmuş ve eğitimine öncelik veriyorsa, öğrenciliği bitene kadar onun askerliğini ertelerim.  Öğrenciliği bittikten sonra ise askerlik vazifesini yerine getirmesini bekler. Devlet öğrencilerin eğitim hayatları boyunca askerlikle uğraşmalarını istemiyor. Eğitim ve öğretimle işi bittikten sonra askerliği yapmalarını bekliyor.

Ek C2 Belgesi Neden Alınır?

Günümüzde verilen ek C2 belgesi eğitim ve öğrenimi devam eden öğrencilerin askerliklerini tecil etmek için öğrenim gördükleri üniversite ve lise kurumundan alıp askerlik şubesine teslim ettikleri askerlik erteleme bir belgesidir. Tam bu noktada öğrenci olduğunuzu nasıl askerlik şubesine bildireceğiniz  sorunu ortaya çıkıyor. İşte yazımızda bahsettiğimiz ek C2 belgesi tam olarak bu noktada devreye giriyor. Öğrencilerin teslim ettiği Ek c2 belgesi öğrenci belgesi değildir. ek C2 belgesi  sadece öğrenci durum belgesidir. Ek C2 belgesinde kaç yıldır öğrenim gördüğünüz, okul kaydınız aktif mi, pasif mi, yoksa kaydınız dondurulmuş mu, yaşınız ve öğrenim gördüğünüz süre kaç, okul kaç senelik, okul yüksek lisans mı yoksa doktora mı gibi tüm bu bilgiler ek c2 belgesinde gösterilmektedir. Askerlik yaşına giren, celp dönemi gelen ve askerlikle ilişiği olan öğrencilerin öğrenim gördükleri okuldan veya üniversiteden ek C2 belgesi alarak mutlaka askerlik şubesine götürmeleri gerekir. Olası bir durumda kişi öğrenim mazereti sebebiyle askerliğini tecil ettirmek istemiyorsa
ek C2 belgesi almasına gerek yoktur.

Ek C2 Belgesi Olmadan Askerlik Tecil Ettirilebilir Mi?

Günümüzde pek birey askerliklerini tecil ettirmek için bağlı bulundukları eğitim kurumuna giderek öğrenci olduklarını belirten, eğitim ve öğrenim durumlarını gösteren ek C2 belgesini almak zorundalar. Bu belgeyi teslim ettikleri askerlik şubesi ile birlikte askerliklerini en fazla 30 yaşına kadar tecil ettirebilirler. Elbette ek C2 belgesi almak askerliği tecil ettirmek için illa ki alınması gereken belge değildir. Bunun dışında öğrenci olan bireyler bağlı bulundukları eğitim kurumundan öğrenci belgesi ve öğrenim durum belgesi alarak da haklarındaki tüm eğitim ve öğrenim bilgilerini askerlik şube merkezine bildirebilir ve rahatlıkla askerliklerini tecil ettirebilirler.

Ek C2 Belgesi Ne İşe Yarar?

Ek c2 belgesi bireyler için öğrenciliği devam eden kişilerin askerliklerini tecil etmek ve ertelemek için öğrenim gördükleri eğitim kurumundan alıp askerlik şubesine teslim ettikleri bir çeşit öğrenim durum belgedir. Ek c2  belgesini öğrenim gördüğünüz okuldan almanız ve askerlik şubesine teslim etmeniz neticesinde askerliğiniz ilgili askerlik şubesi tarafından ek C2 belgesi sayesinde tecil ediliyor.

Terhis Olan Askere Yol Parası Veriliyor Mu?

Vatani görevini yapan askerler birbirinden farklı gelir guruplarına sahip kişilerden oluşmaktadır. Askerlerden bazıları üst gelir gurubunda yer alıp, bakım, ulaşım ve yol parası gibi detayları fazla önemsemezken bazı alt gelir grubu askerler için bu yol parası bile ciddi sorun teşkil edebilmektedir. Bu makalemizde devletimizin askerlere ulaşım imkanları için sunduğu çeşitli olanaklardan bahsedeceğiz. Devlet, askerlik görevini yapan her bireye her ay bir miktar para ayırmaktadır. Ayırdığı para kışlada yatak, yeme, içme gibi çeşitli masraflar düşüldükten sonra askere verilmektedir. Her aylık olarak her askere ortalama doğu ve batı genelinde 110 tl para kalır. Bu parayı kişi istediği gibi harcayabilir. Bunun haricinde kişilere başka çeşitli imkanlar da sunulmaktadır. Örneğin askerdeyken terhis olan askere yol parası vermek veya çeşitli izin ve zaruri durumlarda yol ve ulaşım masraflarının karşılanması gibi.

Terhis Olan Askere Otobüs Parası Veriliyor Mu?

Terhis zamanı gelen askerlere terhis tarihine yakın bir müddet önce maaşına ek olarak bir miktar yol harçlığı da verilmektedir. Bu para kişinin gideceği şehre göre değişmekle birlikte genellikle ortalama otobüs bileti alabilecek kadardır. Bu paranın verilme amacı kişinin terhis sonrası memleketine kadar güvenle gitmesini sağlamaktır. Yol parası kişinin maaşının yattığı hesaba otomatik olarak yatmaktadır. Yol için verilen paranın yatış tarihi duruma göre değişiklik göstermekle birlikte genellikle terhis tarihine oldukça yakın bir zamanda yatmaktadır. İzin hakkını kullanan ve bunlar dışında memleketine giden ve gelen askerlere yol parası verilmez fakat terhis olup askerliği sona eren ve memleketine dönecek kişilere yol parası verilir. Askerliği bitmeden ve terhis olmadan memleketine gidip ve gelen kişiler yol parasını cebinden karşılamak zorundadır.

Terhis Olan Askere Uçak Bileti Veriliyor Mu?

Askere gidecek ve askerden terhis olup dönecek kişiler için devlet bazı imkan ve avantajlar sağlamıştır. Bunlardan birisi de bazı şehirler için uçak kullanımına izin vermesidir. Türkiye’nin bazı bölgelerinde askerlik yapacak askerlerin birliklerine güven içerisinde ulaşabilmelerini sağlamak için askerlerin uçaklara ödeyeceği para devlet tarafından karşılanmaktadır. Yani bazı şehirlere giderken ve bazı şehirlerden terhis olup dönerken uçak biletinizin masraflarının tamamını devlet ve silahlı kuvvetler tarafından karşılanmaktadır. Türkiye’nin özellikle doğu illerinde bu imkan vardır. Doğu illerinde görev yapacak askerlerimiz için uçaktan bedava faydalanma imkanı sunulmuştur. Askerlik için birliğine ilk defa teslim olacaklara ve birlikten terhis olarak ayrılan askerlere de bu imkan sunulmaktadır. Bunun haricinde kalan özel izin alarak yada mazeret izni alarak birliğinden geçici süre ayrılan ve aakbinde dönen kişiler bu uçak olanağından faydalanamaz ve  kullanacakları tüm uçak bileti paralarını ceplerinden karşılamak zorunda kalırlar.

Terhis Olan Askere Verilecek Yol Parası Nasıl Hesaplanıyor?

Terhis olan askere ödenecek miktar iki farklı kalem olarak ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Fakat yapılacak ödeme tek seferde yapılmaktadır. İlk kalem olarak celp olan asker yol parası konusunda kesin bir çizgi bulunmamaktadır. Bunun için kişinin celp olma dönemlerinde askerlik şubeleri araçlığıyla belediyelere resmi yazılar gönderir ve otobüs firmalarının rayiç bedellerinin yazılı olarak kendilerine geçilmesini ister. Tüm belediyelerin ilgili bölümleri de, rayiç bilet ücretleri konusunda aynı şubelere kesin bilgiler verir. Bu bilgide bildirilen fiyatlar da askerlere yol parası olarak ödenir.

İkinci kalem ise iaşe bedelleridir.  Askere giden için iaşe bedellerinin belirlenmesinde kişinin ikamet yerinden askerliğini yapacağı birliğe kadar gitmesi esnasındaki süre etkilidir. Günümüzde yeni askerler için 2019 yılına ait resmi iaşe bedelleri 40,00 TL’den başlamaktadır. Askerler için iaşe bedeli, birlik noktasına ulaşılıncaya geçen gün ve saat sayısına göre hesaplanmaktadır.

2019 Yılında Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çalışma şartları ve ağırlığı konusunda en zorlu rütbelerinden birisidir aslında uzman çavuşluk. Günümüzde uzman çavuş maaşları konusunda pek çok şikayet ve sitem haklı olarak dile getirilmektedir nitekim silahlı kuvvetlerin neredeyse en ağır işlerini, arazi işleri ve operasyonlarını yöneten uzman çavuşların gelirinin piyasa için daha yüksek olması gerekmektedir. Elbette bu beklenti, her zaman maaşlara yansımamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay ve astsubaydan hemen sonraki rütbedir uzman çavuşlar. Çeşitli derece kademelere göre maaş artışı, üniversite ve dil becerilerine göre de çeşitli kıdem zamları almaktadırlar. Uzman çavuş görevleri arasında:

 • Silahlı kuvvetlerin operasyonel faaliyetini yönetmek,
 • Arazi keşfi,
 • Tank, betere, kirpi gibi zırhlı araç kullanımı,
 • Asayiş ve düzen sağlamak,
 • Tabur komutanlığı, karakol düzeni,
 • İçtima düzeni,
 • Er ve erbaşların eğitimi

gibi görevler bulunmaktadır. Uzman çavuş maaşları, ne yazık ki yapılan görevin ağırlığı ve sorumluluğu göz önünde bulundurulunca standartların altında kalabilmektedir. Elbette lojman, askeri tesis ve kamp gibi imkanlardan yararlanmaları söz konusu olsa da maaş konusunda pek çok şikayet mektubu alınmaktadır. Günümüzde askerlik sisteminde yapılan değişiklikler, sözleşmeli uzman çavuş ve uzman erbaş alımları gibi pek çok aktif değişiklik, uzman çavuş gelirleri konusunda belirleyici faktör olabilmektedir. Uzman çavuş ne kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki karakol, alay ve askeri tesislere, uzman çavuş talebinin niceliğine, faaliyette olan uzman çavuşların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Uzman çavuş maaşları hakkında bilgi vermeden önce uzman çavuş olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Uzman Çavuş Olunur?

Eski silahlı kuvvetler sistemin uzman çavuş olmak için çeşitli sınav ve mülakatların ardından gideceğiniz uzman çavuş okulunda okuyarak, başarılı bir eğitimin ardından rütbe takılabiliyordu. Günümüzde uzman çavuş okulları kapatıldığından, uzman çavuş alımları genellikle duyuru ve kısa bir askeri eğitimin üzerine yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetler, ihtiyacı doğrultusunda yılın belirli dönemlerinde uzman çavuş, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları hakkında duyurular yayınlamaktadır. Her bir duyuru kendi içerisinde farklı şart ve nitelikleri barındırmaktadır. Örneğin bugün sözleşmeli veya muvazzaf subay olmak isteyen birisi için lisans mezunu olma şartı konulmuştur. Aynı şekilde sözleşmeli veya muvazzaf astsubay olmak isteyen birisi için de en az ön lisans mezunu olma şartı vardır. Uzman çavuş olmak ve uzman çavuş maaşları gibi pek çok imkandan yararlanabilmek için ortaöğretim (Lise) mezunu olmak yeterlidir. Alım duyurularına başvuru yapan uzman çavuş adayları, ikinci seçim aşamalarına çağrılarak burada çeşitli fiziki ve sözlü yeterlilik sınavına tabi olurlar. Koşu, barfiks, mekik, sağlık testleri ve sözlü mülakatlardan oluşan sınavın ardından adaylara verilen başarı puanına göre bir asil yedek sıralaması oluşturulur. Ardından adaylar alacakları intibak ve 6 aylık askeri eğitimin ardından yemin edip, rütbe takar ve uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlarlar.

Uzman Çavuş Ne Kazanır?

Dünya’da pek çok devlet en çok yatırımı silahlı kuvvetler ve savunma sanayisine yapmaktadır. Nitekim her ne kadar Endüstri 4.0 çağında olsak da halen devletler arasındaki barışı ve huzuru koruyan şeyin silahlar ve askeri güç olduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple devletler bütçelerinin büyük çoğunluğunu savunma sanayisinde harcamaktadır. Elbette bu durum ülkemizde yeteri kadar önem almamaktadır. Her ne kadar TSK’ya yüklü bir bütçe de ayrılsa, uzman çavuş maaşları konusunda yeterli ve standartların üzerinde bir gelir sahibi olduklarını söyleyemeyiz.

Özel Sektörde Çalışan Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar? – 2019 Uzman Çavuş Maaşları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir uzman çavuşun Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı hastaneler için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Uzman Çavuş MaaşıKadro BulunamadıKadro Bulunamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar? – 2019 Kamu Uzman Çavuş Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan uzman çavuşlar için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır. Elbette bu kazançlar uzman çavuşun tahsil/eğitim durumuna, aldığı başarı sertifikası ve becerilerine göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Uzman Çavuş  Maaşı2970 TL
En Yüksek Kademe Uzman Çavuş Maaşı3825 TL

Gördüğünüz gibi asgari ücretin 2019 yılında 2020 TL olmasıyla uzman çavuş maaşları hem özel sektör hem de devlette farklılık göstermektedir. Özel sektörde daha az maaşla işe başlayan uzman çavuşun avantajı, bu maaşın hızla yükselebilmesiyken, devlette bu durum biraz daha yavaş ve daha az zam oranlarıyla gerçekleşir.

Uzman Çavuş Çalışma Şartları Nasıl?

Elbette bu sorunun yanıtı pek çok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Batıda görev yapan uzman çavuş çalışma şartlarıyla doğuda görev yapanın elbette bir olmayacaktır. Genel itibariyle bakarsak uzman çavuş çalışma şartları Türk Silahlı Kuvvetleri arasında en zor çalışma sahasına sahip rütbelerden birisidir. Nitekim silahlı kuvvetler arasındaki en zorlu saha çalışmalarını, arazi görevlerini, operasyonel görevleri üstelenen kişidir uzman çavuş. Elbette tüm bu görev ve zorluğuna rağmen uzman çavuş maaşları konusunda yeterli artış ve zamların yapılmamasından şikayetçidir pek çok personel. Çalışma şartlarındaki zorluğun yanı sıra lojman, askeri tesis ve kamp gibi pek çok imkandan yararlanma hakları da vardır.

Uzman Çavuş Olma Şartları Nedir?

Pek çok fiziki ve mental yeterliliğe sahip olması beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinden uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu şartname aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • (9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

Uzman Çavuş Alımları Ne Zaman Yapılıyor?

Ülkemizde Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sözleşmeli ve muvazzaf uzman çavuş alımları genellikle yılın belirli dönemlerinde yapılmaktadır. İlgili duyurular Milli Savunma Bakanlığı’nın websitesinde ve ilgili haber kaynaklarında yapılır. Uzman çavuş maaşları yazımızda belirttiğimiz şart ve nitelikleri sağlayan adaylar başvurarak, gerekli koşul ve sınavları geçikten sonra “uzman çavuş” rütbesiyle, silahlı kuvvetlerimizin şerefli birer parçası olabilirler. Şimdiden tüm adaylara başarılar dileriz.

Askere Giderken Yanınıza Almanız Gereken Malzemeler Listesi

Pek çoğumuz askerliğini hevesle bekleyen ve büyük bir vatan aşkıyla askerliğe severek giden bireyleriz. Askerlik, her Türk erkeğinin vatani görev ve sorumluluklarından birisi olarak yaşı gelmiş ve mazereti olmayan her bireyi celp dönemlerinde çağıran Türk Silahlı Kuvvetleri’nin personel dairesidir. Günümüzde 18 yaşından gün almaya başlayan her birey için askerlik vazifesi şart ve vatani görevdir. Elbette gençlerin büyük çoğunluğu için üniversite, eğitim yahut sağlık sebeplerinden dolayı askerlikleri tecil ettirilebilir, muaf kılınabilir. Askerliğin ertelenmesi veya askerlikten muaf olma durumları bireylerin durum ve şartlarına göre farklılık gösterir. Elbette askere giden gençlerin en çok merak ettiği sorulardan birisi de askere giderken yanınıza almanız gerekenlerin malzeme listesidir. Nitekim bildiğiniz gibi askere öyle her araç ve objeyle gidilmez, telefon, araba vb. gibi cihazlara kısıtlamalar vardır. Sizler için bu makalemizde askere giderken yanınıza almanız gereken malzemeleri ve ne işe yaradıklarını listeledik.

Askere Giderken Yanınıza Almanız Gereken Malzemeler Listesi Nelerdir?

Günümüzde askerlik çağı gelmiş ve celp döneminde çağrılan asker adayları için yanlarında götürebilecekleri müsaade edilmiş bazı araç ve ihtiyaç malzemelerine izin verilmektedir. Elbette askere giderken yanımıza almamız gereken malzemeler listesinde telefon, silah, araç vb. malzemeler yasaktır. Sadece kamerası olmayan, android veya IOS olmayan eski usul telefonlara müsaade edilmektedir. Bunun dışında askere giderken yanınıza almanız gereken malzemeler listesini şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Mantar Kremi
 • Islak Mendil ve Selpak
 • Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
 • Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
 • El ve yüz için bakım kremi. Askerde açık alanda yaşanan hava değişiminden, soğuktan veya aşırı sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşebilmekte. Bunlar için el, yüz, dudak bakım kremleri almanızda fayda var.
 • Yara bandı ve kulak tıkacı
 • Bankamatik Kartı
 • Ankesörlü kullanılabilen Telefon kartları askere giderken yanımıza almamız gereken malzemeler listesinin önceliğidir ve Askercell Hizmeti. Ankesörlü telefon ile konuşma yapabilmek için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satılıyor olsa da çabucak tükenmektedir.2015 yılında hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell aboneleri faturasız hattınız ile kamerasız bir cep telefonuna Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile askere gidebilirsiniz.
 • Askılık
 • İçlik. Acemilik eğitim döneminiz eğer kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.
 • Banyo Malzemeleri. Şampuan, sabun, lif, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda vardır. Yüz havlusu ayrıca banyo havlusu girişte veriliyor.
 • Bot Boyası ve Bot Fırçası. Askere giderken yanımıza almamız gereken malzemeler tabi ki her gün uyandığınız sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkmak zorunda olduğunuz için bot boyası ve fırçası almalısınız.
 • Ortopedik tabanlık ve Vatka.  Ayaklarınızın eğitimlerde ve botlarda nasırlanmasını istemiyorsanız ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için birden fazla vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz birkaç günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır. Alacağınız vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bot vurmasını engellemiş olursunuz.
 • Kişisel Bakım Malzemeleri. Cımbız ve tırnak makası alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemelerini mutlaka temin edin.
 • Sivil Giysiler. Çarşı iznine çıktığınızda giyebilmek için yanınıza mutkaka bir miktar sivil kıyafet alın.
 • Saat. İçtima, nöbet, kalkış saati kadar pek çok şey için elektronik olmayan ama iyi bir saatinizin olması gereklidir.
 • Tıraş Malzemeleri. Tıraş bıçağı, tıraş köpüğü, koltuk altı ve alt bölgedeki kılları almak için birkaç adet banyo tıraş bıçağı alın. Elektronik tıraş makinası ve kolonya türevleri yasaktır.
 • İğne iplik ve Çengelli iğne. GeneldekKıyafet onarımı veya yatağınızı düzenli bir şekilde yapmanıza yardımcı olması için yanınızda iğne iplik ve çengelli iğne götürmenizde fayda var.

2019 Yılında Subay ve Astsubay Maaşları Ne Kadar?

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesinde yer alan ve en üst rütbe sınıfı kabul edilen meslektir subaylık. Söz konusu subay maaşları olduğunda ülkemiz standartlarının, piyasa şartlarının üzerinde olduğu ve oldukça iyi imkanlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bir subay, hakimiyet kurduğu silahlı kuvvetler personelleri üzerinde ağırlıklı olarak fikri ve planlayıcı operasyonlarda yer almaktadır. Karakol komutanlığı, alay komutanlığı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, konsolosluk gibi pek çok çalışma alanları bulunmaktadır. Genellik sahada astsubay ve uzman çavuşlar yer alsa da, pek çok sınır ötesi operasyonda ve uluslararası görevlerde subayların da yer aldığı görülmüştür. Bir Türk Silahlı Kuvvetler subayının görevleri arasında:

 • Muharebe ve takım yönetimi,
 • Operasyon planı,
 • Karakol ve alay komutanlığı,
 • Birlik komutanlığı,
 • Techizat ve ağır makineli araçların planlaması,
 • Tabur komutanlığı, karakol düzeni,
 • Savaş planlaması,
 • Savunma stratejisi geliştirmek,
 • Diplomasi,
 • Astsubay, Uzman ve Erbaş rütbe kısmını koordine etmek,
 • Karakol komutanlığı

gibi görevler bulunur. Subay maaşları her ne kadar piyasa şartlarının üzerinde de olsa, yaptıkları görev gereği oldukça zorlayıcı koşullara sahip olabilmektedir. Örneğin zorunlu doğu görevleri, tayin ve ilçe karakolları bu zorlu görevlerin başında gelir. Bunların yanı sıra bir subay mutlaka kendisini en donanımlı şekilde geliştirmek zorundadır. 15 Temmuz sonrası çıkan kararname ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesine bağlanan Harp okullarından mezun olan subaylar, en az 1 farklı yabancı dil, strateji ve kriz yönetimi, liderlik ve rasyonel düşünceye sahip olmaktadır. Bir subay, mutlaka, ülkesini ve vatanını seven, milli, kendisini ülkesi ve milleti için en yüksek donanım ve becerilerde geliştirmeli ve her an hazırlıklı olmalıdır. Subay ne kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki karakol, alay ve askeri tesislere, subay talebinin niceliğine, faaliyette olan subayların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Subay maaşları hakkında bilgi vermeden önce subay olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Subay Olunur?

Ülkemizde değişen yasa ve kararnameler ile harp okulları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine bağlanmıştır. Bu sebeple subay olmak ve subay maaşları ve imkanlarından yararlanmak isteyen adayların, MSÜ bünyesinde yer alan;

 • Hava Harp Okulu
 • Kara Harp Okulu
 • Deniz Harp Okulu

okullarından herhangi birisine giderek, 4 yıllık lisans eğitimini, gerekli askeri ve muharebe eğitimlerini başarıyla tamamlaması gerekir. Harp okuluna girmek ve subay maaşları ve imkanlarından yararlanmak isteyen bir aday için öncelikle yapılması gereken, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün ön koştuğu ÖSYM sınavlarına girerek yeterli baraj puanını almaktır. Yeter puanını alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sitesi üzerinden başvuru yaparlar. Başvuru sonucuyla beraber yeter baraj puanını aşan adaylar mülakat için çağrılırlar. Mülakatlarda adaylara ön sağlık, fiziki muayene, fiziki yeterlilik (koşu, barfiks, mekik, basketbol topu fırlatma, atlama) ve sözlü mülakat gibi çeşitli sınavlar uygulanır.

Tüm bu aşamaları başarıyla geçen adaylar tam teşekkürlü bir hastanede genel sağlık taramasına girerler. Tüzüğün ön gördüğü sağlık şartlarını taşıyan, herhangi bir sağlık problemi, yara izi, göz rahatsızlığı bulunmayan adaylar arasında genel bir puanlama oluşturularak asil ve yedek listeler oluşturulur. Asil adaylar öncelikli çağrılır ve gelmeyen adayların yerine ise yedeklerden sırayla çağrı yapılır. Adaylar son olarak intibak eğitimi için belirli kamplara gönderilirler. İntibak eğitimi adayları zorlayıcı koşullarla belli kamplarda sınamaktadır. Ancak burada eleme yoktur sadece adayların cayma hakkı vardır. Başarıyla intibak eğitimini de geçen adaylar 4 yıl boyunca alacakları eğitimlerin ardından Teğmen rütbesiyle mezun olarak subay maaşları ve imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Subay Ne Kazanır?

Dünya’da pek çok devlet en çok yatırımı silahlı kuvvetler ve savunma sanayisine yapmaktadır. Nitekim her ne kadar Endüstri 4.0 çağında olsak da halen devletler arasındaki barışı ve huzuru koruyan şeyin silahlar ve askeri güç olduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple subay maaşları devletler bütçelerinin büyük çoğunluğunu savunma sanayisinde harcamaktadır. Elbette bu durum ülkemizde subaylar için de geçerlidir. TSK’ya ayrılan yüklü bütçe sayesinde subaylar da aldıkları maaş ve sahip oldukları imkanlar doğrultusunda piyasa şartlarının üzerindedir.

Özel Sektörde Çalışan Subay Maaşları Ne Kadar? – 2019 Subay Maaşları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir subayın Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı askeri kurumlar için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Subay Maaşı Kadro Bulunamadı Kadro Bulunamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Çalışan Subay Maaşları Ne Kadar? – 2019 Kamu Subay Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan subaylar için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır. Elbette bu kazançlar subayın tahsil/eğitim durumuna, aldığı başarı sertifikası ve becerilerine göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Subay  Maaşı 5270 TL
En Yüksek Kademe Subay Maaşı 12425 TL

Gördüğünüz gibi asgari ücretin 2019 yılında 2020 TL olmasıyla subay maaşları hem özel sektör hem de devlette farklılık göstermektedir. Özel sektörde daha az maaşla işe başlayan subayın avantajı, bu maaşın hızla yükselebilmesiyken, devlette bu durum biraz daha yavaş ve daha az zam oranlarıyla gerçekleşir.

Subay Olma Şartları Nelerdir?

Pek çok fiziki ve mental yeterliliğe sahip olması beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinden subaylar için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu şartname aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • TSK bünyesinde subay maaşları ve imkanlarından yararlanmaya engeli olmaması.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Temini yapılacak branşlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans veya Tablo-3‟de belirtilen ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,
 • Yapılacak subay maaşları için fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar
  verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),
 • Sözleşmeli ve muvazzaf subaylar branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans veya Tablo-3‟de belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (17 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 20 Eylül 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 20 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

Sözleşmeli Subay Nedir?

Sözleşmeli subay, mevcut ülke koşullarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından lisans ve dengi okullardan mezun olan adayların, belli bir dönem için Silahlı Kuvetler’e istihdam edilmesidir. Bu adayların giriş koşulları, harp okullarına giriş koşullarıyla neredeyse aynıdır. Lisans mezunu olan adaylar, gerekli sınav ve mülakatları başarıyla geçerek belirli bir süre için Silahlı Kuvvetler’de sözleşmeli subay olarak görev alır ve subay maaşları ve imkanlarından yararlanır.. Sözleşme süresi tamamlanan adaylar sınava girerek dilerse muvazzaf subaylığa geçebilirler.

Subay Rütbeleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan subay rütbeleri en yukarıdan en aşağıya şu şekildedir:

 • Orgeneral
 • Korgeneral
 • Tümgeneral
 • Tuğgeneral
 • Albay
 • Yarbay
 • Binbaşı
 • Yüzbaşı
 • Üsteğmen
 • Teğmen
 • Asteğmen

Yedek Subay Boy Kilo Oranı Şartları Nedir?

Halk arasında astek yani asteğmen olarak bildiğimiz yedek subaylık, genellikle lisans bölüm mezunu bireylerin askerliklerini uzun dönem ancak maaş alarak yaptıkları askerlik dönemine verilen isimdir. Yedek subay boy kilo oranı şartları baz alındığında yedek subayların muvazzaf subay alımlarından çok da farklı şart ve niteliklere sahip olduğu söyleyemeyiz. Doğuda ve batıda görev yapan yedek subay şartları değişkenlik gösterirken, katıldığı görev ve özel kuvvetler gibi farklı şartlar etken faktör olup, nitelikler çeşitlilik gösterebilmektedir.  Yedek subay boy ve kilo şartlarının ne olduğu hakkında bilgi vermeden önce  yedek subayın ne olduğu ve yedek subay olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Yedek Subay Nedir?

Günümüzde sıkça adını duyduğumuz yedek subay, genellikle üniversite sonrasında bireylerin, okudukları lisans bölümü içeriğine yatkın bir kıdem ve görev alanında, asteğmen yani subaylığın en düşük rütbesi olan astek rütbesiyle uzun dönem askerlik yaparlar. Yedek subaylar, büyük ve küçük ölçekli askeri birlikler içinde takım komutanlığı, adetsim subayı, batarya subayı gibi görevleri yerine getirir ve ordunun muvazzaf subay haricinde kalan yedek subay ihtiyacını karşılarlar. Ayrıca yedek subay boy kilo oranı şartları baz alındığında mutlaka yedek subayların da muvazzaf subaylarla aynı boy kilo oranını taşıyor olması gerekir. Bunların yanı sıra ayrıca yine lisans mezunu adayların er yahut çavuş olarak yaptıkları askerlik dönemi sonunda askerde kalmayı tercih etmeleri durumunda alacakları eğitim ve başarı neticesinde takacakları rütbe ve kıdem asteklik olacaktır.

Yedek Subay Boy Kilo Oranı Şartları Nedir?

Yedek subaylar da muvazzaf subay olma kriterlerine sahip olmak zorundadır. Yedek subay olmak isteyen bireylerin aşağıda yer alan yedek subay olma boy-kilo şartlarına sahip olması gerekmektedir. Aşağıda yer alan boy ve kilo oranına bakarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yedek subay alım kriterlerine uygun olup olmadığınızı kontrol edebilirsiniz. Görüldüğü gibi 164 cm’den kısa ve 210 cm den uzun oran dışında bireyler subay olamamaktadır. 51 kilodan daha zayıflar ve 115 kilogramdan daha şişmanlar da subay olamamaktadır.

BOY ŞARTI EN AZ KİLO EN FAZLA KİLO
164 51 72
165 52 72
166 52 72
167 53 73
168 54 73
169 54 74
170 55 75
171 56 76
172 56 77
173 57 78
174 58 79
175 58 80
176 59 81
177 60 81
178 60 82
179 61 83
180 62 84
181 62 85
182 63 86
183 64 87
184 64 88
185 65 89
186 66 90
187 66 91
188 67 92
189 68 93
190 69 94
191 70 95
192 70 96
193 71 97
194 72 98
195 72 99
196 73 100
197 74 101
198 75 102
199 75 103
200 76 104
201 77 105
202 78 106
203 78 107
204 79 108
205 80 109
206 81 110
207 81 111
208 82 112
209 83 114
210 84 115

Yedek Subay Olma Yasal Şartları Nelerdir?

Günümüzde yedek subay olmak isteyen bireyler için yedek subay olma şartlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • yedek subay olmak için e. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle 27 yaşını, lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için otuz iki yaşını bitirmemiş olmak.
 • yedek subay olmak için En az dört yıllık lisans mezunu olmak.
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, T.S.K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Bu maddede sağlıkla ilgili şartlar belirtilmektedir.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasa dışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • yedek subay olmak için daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle askeri okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,