94/4 Kasım Ayı Askerlik Açıklaması

Kasım 2014 celbinde silâhaltına alınacak yedek subay  aday adaylarına ait trt duyurusu

1. Kasım 2014 celbinde silâhaltına alınacak yedek subay aday adaylarının sevk öncesi hazırlık işlemleri, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2. Kasım 2014 yedek subay celbinde birinci ve ikinci grup yedek subay nitelik listesine (ynl);

A. 2013/10, 2013/11 ve 2013/12’nci grup olarak yoklaması yapılan yükümlüler,

B. 1978 ve daha yaşlı doğumlulardan 31 ağustos 2014 (dâhil) tarihine kadar yoklamasını yaptıranlar,

C. 31 ağustos 2014 tarihine kadar erken sevk müracaatında bulunup, kabul  edilenler,

Ç. Askerlik hizmetini 12 aylık erbaş/er statüsünde yapmakta iken dört yıllık fakülte veya yüksek okul bitirerek istekleri üzerine geçici terhis edilenlerden, işlemleri  31 ağustos 2014 (dâhil) tarihine kadar tamamlananlar,

D. Tabi olduğu grupları sevk edilmiş olanlardan dövizle/bedelli askerlik hizmet kapsamından 31 ağustos 2014 (dâhil) tarihine kadar çıkartılanlar,

E. Daha önceki celp dönemlerinde sevke tabi iken; yasal mazeretleri nedeniyle  sevk edilmeyenler ile sevk tehir süreleri 31 ağustos 2014 (dâhil) tarihine kadar sona eren/iptal edilenler veya müracaat edenler,

F. Daha önceki celp dönemlerinden bakaya olanlar (sınıf ve tertibatı olmayan)  yedek subay nitelik listesine alınacaktır.

3. 1111 sayılı askerlik kanununun 47’nci maddesi gereği sevk öncesi hazırlık işlem dönemi bitim tarihini kapsayan istirahat raporu bulunan yükümlüler, istirahat raporunun bitim tarihini takip eden ilk iş günü askerlik şubesi başkanlığına müracaat edecektir. İşlemlerini tamamlattıranlar müteakip celpte sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. İstirahat süresinin bitiminde askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeyenler hakkında bakaya işlemi yapılacaktır.

4. Kasım 2014 yedek subay celbinde;

A. Yedek subay nitelik listesine alınanlardan 16 mayıs 2014 – 30 eylül 2014 tarihler arasında sevk öncesi hazırlık işlemini yaptıranlar sınıflandırılacak,

b. E-devlet kapısından sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptıran yükümlülerden askerlik şubesi başkanlığına müracaat edip raporlama işlemlerini yaptırmayanlar sınıflandırılmayacaktır. Yükümlülerin, e-devlet kapısından sevk öncesi hazırlık işlem formunu doldurmalarını müteakip bizzat askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri, sevk öncesi hazırlık işlemlerini kısa sürede tamamlamalarına katkı sağlayacaktır.

5. 1111 sayılı askerlik kanununun 47’nci maddesinde belirtilen yasal mazeretleri olmadan 01-30 eylül 2014 tarihleri arasında sevk öncesi hazırlık işlemleri için  askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeyenler (erken sevk müracatında  bulunanlar hariç) bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

6. Yükümlüler sevk öncesi hazırlık işlemlerini yaptırmak üzere askerlik şubelerine gelirken lisans diploması, not döküm belgesi (transkript), akademisyenlik belgesi (varsa), yabancı dil sınav sonuç belgelerini (varsa) hazır bulunduracaklardır.

7. Seçim ve sınıflandırma sonuçları millî savunma bakanlığınca 24 Ekim 2014 tarihinden itibaren e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

8. Seçim ve sınıflandırma sonucunda;

A. Bir aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay aday adayları 27-31 ekim 2014 tarihleri arasında, iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları  10-14 kasım 2014 tarihleri arasında tertip edildikleri sınıf okullarına ,

B. Kısa dönem erbaş/er statüsüne ayrılanların birinci grubu 03-07 kasım 2014, ikinci grubu ise 17-19 aralık 2014 tarihleri arası sevk edilecektir. Yükümlüler; e-devlet kapısından eğitim merkezlerine sevk işlemini yapabilecekleri gibi askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmesi halinde eğitim merkezlerine sevk edileceklerdir.

C. Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra kısa dönem er statüsüne  ayrılanlar ile yedek subay adaylarından bir aylık ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak olanlar sevk başlangıç tarihlerinden iki iş günü öncesine kadar

E-devletten sevk evrakını alabileceklerdir. Bu tarihlerden sonra sevk evrakı  askerlik şubesi başkanlıklarınca verilecektir.

Ç. E-devlet kapısından veya askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını alan yükümlüler iaşe bedeli ve taşıma ücretlerini sevk tarihini takip eden üç ila beş iş günü içerisinde nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle ptt şubelerinden veya ptt

Kartı ile pttmatiklerden alabileceklerdir.

D. 1111 sayılı askerlik kanununun 47’nci maddesi kapsamında sevkin son gününü kapsayan istirahat raporu bulunan tıp doktorları istirahat raporlarının bitimini takip eden tarihte sevk edilmek üzere askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edeceklerdir. İstirahat süresinin bitiminde askerlik şubesi başkanlığına müracaat etmeyenler hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bakaya tıp doktorlarından kendiliğinden askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat edenler veya ele geçirilenler derhal sevk edilecektir.

9. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere e-devlet kapısından veya askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını almayan, e-devlet kapısından veya askerlik şubesi başkanlığından sevk evrakını aldığı

Halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine katılmayanlar bakaya  işlemine tabi tutulacaktır.

10. 1076 sayılı yedek subay ve yedek askerî memurlar kanunu’nun ek-6’ncı maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.

11. Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.asal.msb.gov.tr. İnternet adresinden, özet bilgiye ise trt teleteksten ulaşabilirler.

Msb Askeralma Dairesi Başkanlığı

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir