2020 TSK Sözleşmeli Er Alım Şartları

2020 TSK Sözleşmeli Er Alım Şartları

MBS personel temin sayfası üzerinden güncel ilanlar yayımlanıyor.

Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat yapılıyor, yazılı sınav yapılmıyor.

Ön başvurular https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden alınıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Sözleşmeli Er Temini faaliyeti 15 Eylül-26 Ekim 2020 tarihleri arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde yapılacaktır. MSB personel temin ekranına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.


Sözleşmeli Er Alım Başvuru Şartları

En az ilköğretim mezunu olup;

  1. Askerlik hizmetini erbaş ve er olarak tamamlamış olanlardan, müracaatın yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihinden sonra doğanlar),
  2. Askerlik hizmetine başlamamış veya askerlik hizmetini tamamlamamış olanlardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle 20 yaşından gün almış ve 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1995 tarihi ile 31 Aralık 2000 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyorsanız bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyarak Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvurabilecek. (4) Askerî okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her nesebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,

(5) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzmanjandarma veya uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er olarak istihdam edilmemiş olmak,

(6) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(7) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlarından birisine çevrilmiş,

genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilmiş olsa dahi;

(a) Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkıaskerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum veorganlarını aşağılama ile zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinseltaciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüzkızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, Devletsırlarını açığa vurma suçlarından,

(b) Firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar,üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından,

(c) 22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî CezaKanununun 148’inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkûm olmamak,

(8) Taksirli suçlar hariç olmak üzere bir suçtan bir ay veya dahafazla hapis cezası ile mahkûm olmamak,

(9) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşıfaaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerineüyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

(10) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlereyardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamışya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(11) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için BirlikKomutanlıklarından Nitelik Belgesi (Ek-2) almış olmak,

(12) Boy ve kilo standartları tablosunda (Ek-3) belirtilen değerleriçerisinde bulunmak (Sözleşmeli er adaylarında ağırlık üst sınırı tablodaki üst sınırdan 10 kg fazlaolabilir.),

(13) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve SahilGüvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde Sözleşmeli Erbaş ve Erler için belirtilenşartları taşımak,

(14) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurumveya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.