2019 Yılında Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar?

0

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin çalışma şartları ve ağırlığı konusunda en zorlu rütbelerinden birisidir aslında uzman çavuşluk. Günümüzde uzman çavuş maaşları konusunda pek çok şikayet ve sitem haklı olarak dile getirilmektedir nitekim silahlı kuvvetlerin neredeyse en ağır işlerini, arazi işleri ve operasyonlarını yöneten uzman çavuşların gelirinin piyasa için daha yüksek olması gerekmektedir. Elbette bu beklenti, her zaman maaşlara yansımamaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nde subay ve astsubaydan hemen sonraki rütbedir uzman çavuşlar. Çeşitli derece kademelere göre maaş artışı, üniversite ve dil becerilerine göre de çeşitli kıdem zamları almaktadırlar. Uzman çavuş görevleri arasında:

 • Silahlı kuvvetlerin operasyonel faaliyetini yönetmek,
 • Arazi keşfi,
 • Tank, betere, kirpi gibi zırhlı araç kullanımı,
 • Asayiş ve düzen sağlamak,
 • Tabur komutanlığı, karakol düzeni,
 • İçtima düzeni,
 • Er ve erbaşların eğitimi

gibi görevler bulunmaktadır. Uzman çavuş maaşları, ne yazık ki yapılan görevin ağırlığı ve sorumluluğu göz önünde bulundurulunca standartların altında kalabilmektedir. Elbette lojman, askeri tesis ve kamp gibi imkanlardan yararlanmaları söz konusu olsa da maaş konusunda pek çok şikayet mektubu alınmaktadır. Günümüzde askerlik sisteminde yapılan değişiklikler, sözleşmeli uzman çavuş ve uzman erbaş alımları gibi pek çok aktif değişiklik, uzman çavuş gelirleri konusunda belirleyici faktör olabilmektedir. Uzman çavuş ne kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki karakol, alay ve askeri tesislere, uzman çavuş talebinin niceliğine, faaliyette olan uzman çavuşların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Uzman çavuş maaşları hakkında bilgi vermeden önce uzman çavuş olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Uzman Çavuş Olunur?

Eski silahlı kuvvetler sistemin uzman çavuş olmak için çeşitli sınav ve mülakatların ardından gideceğiniz uzman çavuş okulunda okuyarak, başarılı bir eğitimin ardından rütbe takılabiliyordu. Günümüzde uzman çavuş okulları kapatıldığından, uzman çavuş alımları genellikle duyuru ve kısa bir askeri eğitimin üzerine yapılmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetler, ihtiyacı doğrultusunda yılın belirli dönemlerinde uzman çavuş, uzman erbaş, astsubay ve subay alımları hakkında duyurular yayınlamaktadır. Her bir duyuru kendi içerisinde farklı şart ve nitelikleri barındırmaktadır. Örneğin bugün sözleşmeli veya muvazzaf subay olmak isteyen birisi için lisans mezunu olma şartı konulmuştur. Aynı şekilde sözleşmeli veya muvazzaf astsubay olmak isteyen birisi için de en az ön lisans mezunu olma şartı vardır. Uzman çavuş olmak ve uzman çavuş maaşları gibi pek çok imkandan yararlanabilmek için ortaöğretim (Lise) mezunu olmak yeterlidir. Alım duyurularına başvuru yapan uzman çavuş adayları, ikinci seçim aşamalarına çağrılarak burada çeşitli fiziki ve sözlü yeterlilik sınavına tabi olurlar. Koşu, barfiks, mekik, sağlık testleri ve sözlü mülakatlardan oluşan sınavın ardından adaylara verilen başarı puanına göre bir asil yedek sıralaması oluşturulur. Ardından adaylar alacakları intibak ve 6 aylık askeri eğitimin ardından yemin edip, rütbe takar ve uzman çavuş olarak Türk Silahlı Kuvvetleri’nde göreve başlarlar.

Uzman Çavuş Ne Kazanır?

Dünya’da pek çok devlet en çok yatırımı silahlı kuvvetler ve savunma sanayisine yapmaktadır. Nitekim her ne kadar Endüstri 4.0 çağında olsak da halen devletler arasındaki barışı ve huzuru koruyan şeyin silahlar ve askeri güç olduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple devletler bütçelerinin büyük çoğunluğunu savunma sanayisinde harcamaktadır. Elbette bu durum ülkemizde yeteri kadar önem almamaktadır. Her ne kadar TSK’ya yüklü bir bütçe de ayrılsa, uzman çavuş maaşları konusunda yeterli ve standartların üzerinde bir gelir sahibi olduklarını söyleyemeyiz.

Özel Sektörde Çalışan Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar? – 2019 Uzman Çavuş Maaşları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir uzman çavuşun Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı hastaneler için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Uzman Çavuş MaaşıKadro BulunamadıKadro Bulunamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri Uzman Çavuş Maaşları Ne Kadar? – 2019 Kamu Uzman Çavuş Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan uzman çavuşlar için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır. Elbette bu kazançlar uzman çavuşun tahsil/eğitim durumuna, aldığı başarı sertifikası ve becerilerine göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Uzman Çavuş  Maaşı2970 TL
En Yüksek Kademe Uzman Çavuş Maaşı3825 TL

Gördüğünüz gibi asgari ücretin 2019 yılında 2020 TL olmasıyla uzman çavuş maaşları hem özel sektör hem de devlette farklılık göstermektedir. Özel sektörde daha az maaşla işe başlayan uzman çavuşun avantajı, bu maaşın hızla yükselebilmesiyken, devlette bu durum biraz daha yavaş ve daha az zam oranlarıyla gerçekleşir.

Uzman Çavuş Çalışma Şartları Nasıl?

Elbette bu sorunun yanıtı pek çok faktöre göre değişkenlik göstermektedir. Batıda görev yapan uzman çavuş çalışma şartlarıyla doğuda görev yapanın elbette bir olmayacaktır. Genel itibariyle bakarsak uzman çavuş çalışma şartları Türk Silahlı Kuvvetleri arasında en zor çalışma sahasına sahip rütbelerden birisidir. Nitekim silahlı kuvvetler arasındaki en zorlu saha çalışmalarını, arazi görevlerini, operasyonel görevleri üstelenen kişidir uzman çavuş. Elbette tüm bu görev ve zorluğuna rağmen uzman çavuş maaşları konusunda yeterli artış ve zamların yapılmamasından şikayetçidir pek çok personel. Çalışma şartlarındaki zorluğun yanı sıra lojman, askeri tesis ve kamp gibi pek çok imkandan yararlanma hakları da vardır.

Uzman Çavuş Olma Şartları Nedir?

Pek çok fiziki ve mental yeterliliğe sahip olması beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinden uzman çavuşlar için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu şartname aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
 • En az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak),
 • Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapmış/yapan ve başvuruda bulunmak isteyen adaylar Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği Md.28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler.
 • Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak ve Birlik Komutanlıklarınca düzenlenecek olan nitelik belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (25 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
 • Müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle (01 Ocak 2018) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar),
 • Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,
 • Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
 • (9) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.
 • Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyekullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak,
 • Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak,
 • Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak,
 • Boy ve kilo oranları tablosunda (Tablo-4) belirtilen değerler içerisinde bulunmak,
 • Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (Tablo-7) 80 ve üzeri not almış olmak,
 • Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.)
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak,
 • Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir.

Uzman Çavuş Alımları Ne Zaman Yapılıyor?

Ülkemizde Milli Savunma Bakanlığı’nca yürütülen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne sözleşmeli ve muvazzaf uzman çavuş alımları genellikle yılın belirli dönemlerinde yapılmaktadır. İlgili duyurular Milli Savunma Bakanlığı’nın websitesinde ve ilgili haber kaynaklarında yapılır. Uzman çavuş maaşları yazımızda belirttiğimiz şart ve nitelikleri sağlayan adaylar başvurarak, gerekli koşul ve sınavları geçikten sonra “uzman çavuş” rütbesiyle, silahlı kuvvetlerimizin şerefli birer parçası olabilirler. Şimdiden tüm adaylara başarılar dileriz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.