2019 Yılında Subay ve Astsubay Maaşları Ne Kadar?

0

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bünyesinde yer alan ve en üst rütbe sınıfı kabul edilen meslektir subaylık. Söz konusu subay maaşları olduğunda ülkemiz standartlarının, piyasa şartlarının üzerinde olduğu ve oldukça iyi imkanlara sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bir subay, hakimiyet kurduğu silahlı kuvvetler personelleri üzerinde ağırlıklı olarak fikri ve planlayıcı operasyonlarda yer almaktadır. Karakol komutanlığı, alay komutanlığı, özel kuvvetler, istihbarat birimleri, konsolosluk gibi pek çok çalışma alanları bulunmaktadır. Genellik sahada astsubay ve uzman çavuşlar yer alsa da, pek çok sınır ötesi operasyonda ve uluslararası görevlerde subayların da yer aldığı görülmüştür. Bir Türk Silahlı Kuvvetler subayının görevleri arasında:

 • Muharebe ve takım yönetimi,
 • Operasyon planı,
 • Karakol ve alay komutanlığı,
 • Birlik komutanlığı,
 • Techizat ve ağır makineli araçların planlaması,
 • Tabur komutanlığı, karakol düzeni,
 • Savaş planlaması,
 • Savunma stratejisi geliştirmek,
 • Diplomasi,
 • Astsubay, Uzman ve Erbaş rütbe kısmını koordine etmek,
 • Karakol komutanlığı

gibi görevler bulunur. Subay maaşları her ne kadar piyasa şartlarının üzerinde de olsa, yaptıkları görev gereği oldukça zorlayıcı koşullara sahip olabilmektedir. Örneğin zorunlu doğu görevleri, tayin ve ilçe karakolları bu zorlu görevlerin başında gelir. Bunların yanı sıra bir subay mutlaka kendisini en donanımlı şekilde geliştirmek zorundadır. 15 Temmuz sonrası çıkan kararname ile Milli Savunma Üniversitesi bünyesine bağlanan Harp okullarından mezun olan subaylar, en az 1 farklı yabancı dil, strateji ve kriz yönetimi, liderlik ve rasyonel düşünceye sahip olmaktadır. Bir subay, mutlaka, ülkesini ve vatanını seven, milli, kendisini ülkesi ve milleti için en yüksek donanım ve becerilerde geliştirmeli ve her an hazırlıklı olmalıdır. Subay ne kazanır diye sormadan önce, bulunduğu şehirdeki karakol, alay ve askeri tesislere, subay talebinin niceliğine, faaliyette olan subayların nitelik ve özgeçmişlerine bakmak gerekir. Subay maaşları hakkında bilgi vermeden önce subay olmanın şart ve niteliklerine bakalım.

Nasıl Subay Olunur?

Ülkemizde değişen yasa ve kararnameler ile harp okulları, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesine bağlanmıştır. Bu sebeple subay olmak ve subay maaşları ve imkanlarından yararlanmak isteyen adayların, MSÜ bünyesinde yer alan;

 • Hava Harp Okulu
 • Kara Harp Okulu
 • Deniz Harp Okulu

okullarından herhangi birisine giderek, 4 yıllık lisans eğitimini, gerekli askeri ve muharebe eğitimlerini başarıyla tamamlaması gerekir. Harp okuluna girmek ve subay maaşları ve imkanlarından yararlanmak isteyen bir aday için öncelikle yapılması gereken, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün ön koştuğu ÖSYM sınavlarına girerek yeterli baraj puanını almaktır. Yeter puanını alan adaylar Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sitesi üzerinden başvuru yaparlar. Başvuru sonucuyla beraber yeter baraj puanını aşan adaylar mülakat için çağrılırlar. Mülakatlarda adaylara ön sağlık, fiziki muayene, fiziki yeterlilik (koşu, barfiks, mekik, basketbol topu fırlatma, atlama) ve sözlü mülakat gibi çeşitli sınavlar uygulanır.

Tüm bu aşamaları başarıyla geçen adaylar tam teşekkürlü bir hastanede genel sağlık taramasına girerler. Tüzüğün ön gördüğü sağlık şartlarını taşıyan, herhangi bir sağlık problemi, yara izi, göz rahatsızlığı bulunmayan adaylar arasında genel bir puanlama oluşturularak asil ve yedek listeler oluşturulur. Asil adaylar öncelikli çağrılır ve gelmeyen adayların yerine ise yedeklerden sırayla çağrı yapılır. Adaylar son olarak intibak eğitimi için belirli kamplara gönderilirler. İntibak eğitimi adayları zorlayıcı koşullarla belli kamplarda sınamaktadır. Ancak burada eleme yoktur sadece adayların cayma hakkı vardır. Başarıyla intibak eğitimini de geçen adaylar 4 yıl boyunca alacakları eğitimlerin ardından Teğmen rütbesiyle mezun olarak subay maaşları ve imkanlarından yararlanabilmektedirler.

Subay Ne Kazanır?

Dünya’da pek çok devlet en çok yatırımı silahlı kuvvetler ve savunma sanayisine yapmaktadır. Nitekim her ne kadar Endüstri 4.0 çağında olsak da halen devletler arasındaki barışı ve huzuru koruyan şeyin silahlar ve askeri güç olduğuna inanılmaktadır. Bu sebeple subay maaşları devletler bütçelerinin büyük çoğunluğunu savunma sanayisinde harcamaktadır. Elbette bu durum ülkemizde subaylar için de geçerlidir. TSK’ya ayrılan yüklü bütçe sayesinde subaylar da aldıkları maaş ve sahip oldukları imkanlar doğrultusunda piyasa şartlarının üzerindedir.

Özel Sektörde Çalışan Subay Maaşları Ne Kadar? – 2019 Subay Maaşları

Aşağıdaki tabloda, ortalama bir subayın Türkiye standartlarında tecrübe yılına oranla ne kadar maaş aldığını görebilirsiniz. Bu rakamlar bireyin kendisini geliştirmişliği, yabancı dili, çeşitli eğitim ve sertifika becerilerine, hatta bazı askeri kurumlar için mezun oldukları üniversiteye göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan Subay Maaşı Kadro Bulunamadı Kadro Bulunamadı

Türk Silahlı Kuvvetleri Bünyesinde Çalışan Subay Maaşları Ne Kadar? – 2019 Kamu Subay Maaşları

Devlet dairesinde ise durum biraz daha farklıdır. Kamuda çalışan subaylar için genellikle mezun olunan üniversite, aldığı sertifikalar pek de nominal/reel yarar sağlamaz. Bireyin kendisini yetiştirmesi ve geliştirmesi için elbette faydalıdır ancak söz konusu maaş olunca etki faktörleri oldukça kısıtlanır. Elbette bu kazançlar subayın tahsil/eğitim durumuna, aldığı başarı sertifikası ve becerilerine göre değişkenlik göstermektedir.

Yeni Başlayan, En Alt Kademe Subay  Maaşı 5270 TL
En Yüksek Kademe Subay Maaşı 12425 TL

Gördüğünüz gibi asgari ücretin 2019 yılında 2020 TL olmasıyla subay maaşları hem özel sektör hem de devlette farklılık göstermektedir. Özel sektörde daha az maaşla işe başlayan subayın avantajı, bu maaşın hızla yükselebilmesiyken, devlette bu durum biraz daha yavaş ve daha az zam oranlarıyla gerçekleşir.

Subay Olma Şartları Nelerdir?

Pek çok fiziki ve mental yeterliliğe sahip olması beklenen Türk Silahlı Kuvvetleri personellerinden subaylar için Milli Savunma Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu şartname aşağıdaki gibidir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Şehit ve malul eş ve çocukları için KPSS taban puanının en az % 80‟inini almış olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel K.lığı, ve Sahil Güvenlik K.lığından her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 • TSK bünyesinde subay maaşları ve imkanlarından yararlanmaya engeli olmaması.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu‟nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmamış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak; sivil okullardan çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, p. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,
 • Temini yapılacak branşlar için Tablo-2‟de belirtilen lisans veya Tablo-3‟de belirtilen ön lisans bölümlerine denk programlardan mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik belgesini almış olmak ve bunu başvuru sistemine yüklemek,
 • Yapılacak subay maaşları için fiziki kontrolde vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar
  verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak, diğer bulgular için ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre uygun bulunmak),
 • Sözleşmeli ve muvazzaf subaylar branşları için Tablo-2‟de belirlenen lisans veya Tablo-3‟de belirlenen lisans bölümlerinden mezun olmak veya kesin kayıt tarihine (17 Eylül 2018) kadar mezun olabilecek durumda olmak, (yüksek lisans mezunları için mezun oldukları lisans bölümü geçerlidir)
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmuş veya 20 Eylül 2020 tarihine kadar mezun olabilecek durumda olanlar için yirmi yedi yaşını (01 Ocak 1991 ve sonrası doğumlular), lisansüstü öğrenimini tamamlamış ve 20 Eylül 2020 tarihine kadar tamamlayacak olanlar için otuz iki yaşını (01 Ocak 1986 ve sonrası doğumlular) bitirmemiş olmak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamış olsalar bile öğrencilikleri sona erdirilir.

Sözleşmeli Subay Nedir?

Sözleşmeli subay, mevcut ülke koşullarında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından lisans ve dengi okullardan mezun olan adayların, belli bir dönem için Silahlı Kuvetler’e istihdam edilmesidir. Bu adayların giriş koşulları, harp okullarına giriş koşullarıyla neredeyse aynıdır. Lisans mezunu olan adaylar, gerekli sınav ve mülakatları başarıyla geçerek belirli bir süre için Silahlı Kuvvetler’de sözleşmeli subay olarak görev alır ve subay maaşları ve imkanlarından yararlanır.. Sözleşme süresi tamamlanan adaylar sınava girerek dilerse muvazzaf subaylığa geçebilirler.

Subay Rütbeleri Nelerdir?

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yer alan subay rütbeleri en yukarıdan en aşağıya şu şekildedir:

 • Orgeneral
 • Korgeneral
 • Tümgeneral
 • Tuğgeneral
 • Albay
 • Yarbay
 • Binbaşı
 • Yüzbaşı
 • Üsteğmen
 • Teğmen
 • Asteğmen

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.