askerliksorgulama
Her Türk Asker Doğar
Aylık Arşivler

Temmuz 2014

Askerlik Tehir İşlemi

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ 1.       1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU’NUN 36’NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ…