Ayağında Platin Olanlar Askerlik Yapabilir mi?

0
102

Bir kişinin ayağında platin olması veya ayağında platin takılıp bir dönem kaldıktan sonra sökülmüş olması askerlik yapıp yapmama ile ilgili kriterler arasında yer almamaktadır. Platin olması sağlık alanına girmekte olup bu açıdan değerlendirilmektedir.

Ayağında platin olan kişi askeri hastanelerde veya tam teşekküllü sağlık merkezlerinde muayene olduktan sonra kurula girmektedir. Burada bir kurul kararı ile askerlik yapıp yapmaması adına ilgili başhekim ve diğer branş doktorları tarafından karar verilmektedir.

Ayağında platin olan bireyler için sağlık kurulunun vereceği kararlar;

  • Sağlık kurulu ayağında platin olan kişinin engelli yüzdesini hesap ederek askerlik eğitimini yapmaya elverişli değildir kararı verebilir. Burada kişinin ayakta kalma süresi, direnci, incelenen kemik yapısı, ağır ve zor eğitimlere olan müsaitlik durumu gibi birçok kriter incelenerek verilecek bir karar, hem kişi açısından hem de askerlik kurumu açısından objektif bir değerlendirme olacaktır.
  • Sağlık kurulu ayağına platin olan kişinin ilerleyen yıllarda düzelebileceği, hastalığın kalıcı olmadığı ve zamana bağlı olarak iyileşme süreci gözleneceği değerlendirmesine varıp vereceği sağlık raporu ile askerliği 6 ay veya 12 ay erteleme yani tecil edebilir. Bu rapor sonrası tecil bittikten sonra tekrar sağlık kurulu incelemeler yaparak askerlik durumu hakkında değerlendirmesini yapabilir.

Sağlık kurulu hastayı muayene ettikten sonra mevcut platinin kişiye hiçbir zararı olmadığına kanıt getirip bu rahatsızlığın askerlik görevini yapmaya engel olmadığı kanaatine varıp dosyayı bu yönde karara bağlar ise bir sonraki celp dönemine kalmaksızın kişi askere alınır. Sağlık kurulu kararları bağlayıcı olup kişinin bir sonraki celp dönemine kadar başka sağlık kurullarından da askere gitmeye engel durumunu belirten rapor için başvuru yapmasında bir sakınca olmamakla birlikte büyük oranda aynı rapor çıkmaktadır.

Alt Kısımdan Sorunuzu Sorabilirsiniz...

Please enter your comment!
Please enter your name here